Starfsmennt logo

Hvað vilt þú læra?

Við bjóðum fjölbreytt úrval náms, bæði styttri námskeið og lengri námsleiðir, sem efla starfshæfni og nýtast í lífi og starfi. Námið er allt skipulagt þannig að hægt sé að stunda það samhliða starfi. 

Við skiptum náminu hjá okkur í flokka eftir því hverjir geta sótt það. 

 

Allt nám er öllum aðildarfélögum okkar opið endurgjaldslaust en öðrum er bent á endurgreiðslur stéttarfélaga. 

 

Ráðgjafaþjónusta

Við veitum opinberum stofnunum heildstæða þjónustu á sviði mannauðs- og starfsþróunarmála ásamt því að veita stjórnendum faglegan stuðning í málaflokknum.

Þjónustan skiptist í:

Ráðgjafar okkar vinna í nánu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk, koma til móts við þarfir stofnanir og einstaklinga með sérsniðnum úrræðum og kappkosta að veita sveigjanlega, hagnýta og faglega mannauðsþjónustu.

Þjónustan er stofnunum að kostnaðarlausu að því gefnu að hún nýtist félagsmönnum aðildarfélaga Starfsmenntar. Þá hafa einnig verið gerðir samstarfssamningar við fræðslu- og mannauðssjóði annarra stéttarfélaga og  stofnunum þannig auðvelduð heildstæð nálgun á ráðgjafavinnunna.

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar um hvernig ráðgjafa- og mannauðsþjónustan getur nýst þér. 

Hvaða rétt á ég?  

Öll þjónusta Starfsmenntar er opinberum starfsmönnum í stéttarfélögum sem eiga aðilda að setrinu að kostnaðarlausu. Þeir sem standa utan aðildar geta þó sótt "Nám fyrir alla" gegn gjaldi, en við bendum á að flest stéttarfélög bjóða styrki og/eða endurgreiðslur vegna þátttöku í námi. Þar sem réttindi eru mjög mismunandi milli stéttarfélaga bendum við þátttakendum á að kanna rétt sinn hjá sínu félagi.

Aðildarfélagar okkar geta séð hvaða rétt þeir eiga hjá Starfsmennt með því að skrá sig inn á "Mínar síður". Við hvetjum fólk til að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna og ef upplýsingar þar reynast ekki réttar. Aðildarfélagar í fæðingarorlofi og þeir sem fá greiddar atvinnuleysisbætur þurfa að greiða fyrir þátttöku í námi að ríkisstarfsmönnum og félagsmönnum SFR undanskildum. 

Starfsmennt starfar á grundvelli bókunar í kjarasamningum og er ætlað að sinna heildstæðri þjónustu á sviði starfstengdrar símenntunar og mannauðseflingar fyrir opinberar stofnanir og starfsmenn þeirra. Ríkissjóður leggur fram 0,25% viðbótarframlag við heildarlaun allra aðildarfélaga. Einnig hafa verið gerðir samningar við mannauðssjóði Samflots, Kjalar og KSG, Ríkismennt og Sveitamennt sem greiða fyrir þátttöku sinna aðildarfélaga. 


Aðildarfélög Starfsmenntar  

Ferða- og dvalarstyrkir

Búseta á ekki að vera hindrun í námi. Því geta þeir aðildarfélagar okkar sem þurfa að sækja námskeið utan sinnar heimabyggðar sótt um ferða- og dvalarstyrki. Greitt er fyrir ferðakostnað og gistingu. Sótt er um með rafrænu umsóknareyðublaði. 

Nánari upplýsingar og umsókn.


Tækifæri til náms

Gildi símenntunar hefur margsannað sig. Hlutverk Starfsmenntar er að bjóða opinberum starfsmönnum starfstengt nám og tækifæri til starfsþróunar. Allt nám á okkar vegum er aðildarfélögum að kostnaðarlausu. Flest stéttarfélög greiða einnig fyrir aðgengi að námi með styrkjum til einstaklinga og stofnana. 

Starfsþróun og raunfærni

Starfsþróun felur í sér framgang í starfi, breytt verkefni og áherslur. Símenntun og markviss starfsþróunarstefna eru lykillinn að farsælli starfsþróun. Hluti af þessu getur einnig verið raunfærnimat starfsmanna þar sem reynsla og þekking eru metin á móti hæfnikröfum starfa. Margir sjóðir stéttarfélaga veita styrki til starfsþróunar. Yfirfærsla réttinda

Félagsaðild í stéttarfélögum tryggir ákveðin réttindi. Þar sem þau byggjast upp yfir tíma geta þau verið mismikil og þau færast almennt ekki milli stéttarfélaga nema með sérstökum samningum. Við hvetjum alla til að kanna stöðu og rétt til menntunar og námsstyrkja hjá sínu stéttarfélagi. 

Samstarfsverkefni  

Starfsmennt hefur frumkvæði að og tekur þátt í margskonar þróunar- og samstarfsverkefnum sem miða að því að vinna að nýjungum og styrkja innleiðingu verkefna á sviði menntunar og mannauðs. Algengustu samstarfsverkefnin eru unnin með stofnunum við hönnun náms og starfstengdra námsleiða. Þá greinum við hæfnikröfur starfa og eigum nú orðið öflugan þekkingargrunn þar að lútandi.  

Við tökum einnig þátt í norrænum og  evrópskum samstarfsverkefnum sem lúta að þróun fullorðinsfræðslu og náms. 

Að byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi

05.01.2017

Hér eru tvö frábær myndbönd sem við unnum með Vinnueftirlitinu, Forvarnir og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Í myndböndunum fjallar Svava Jónsdóttir um einelti og áreitni á vinnustöðum og hvernig skuli byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi. Það er einnig hægt að lesa sér til um málið í þessum tveimur bæklingum sem gefnir voru út nýverið.

Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

07.11.2016

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA), BSRB, Kvasir, Leikn, Bandalag háskólamanna (BHM), Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) undirrituðu nýverið yfirlýsingu um hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi.

Raunfærnimat í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

08.06.2016

Starfsmennt lauk nýlega tveimur raunfærnimatsverkefnum sem unnin voru með styrk frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Bæði verkefnin voru innan IPA - verkefnis FA. Raunfærnimat rannsóknartækna var unnið með Landspítala-Háskólasjúkrahúsi og Actavis, og raunfærnimat tanntækna í samstarfi við Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna og Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Námskeið framundan

Öll námskeið

Hólmavík - Stjórnun álags og streitu

Hólmavík - Stjórnun álags og streitu

Stund17. okt. 2017

17. okt. frá kl. 09:00 - 12:00.

Setja í dagatal
Hólmavík - Stjórnun álags og streitu

Markhópur17. okt. 2017

Þeir sem vilja geta greint eigin streituviðbrögð og streituþol.

Hólmavík - Stjórnun álags og streitu

Staðsetning17. okt. 2017

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Höfðagta 3, 510 Hólmavík.

Hólmavík - Stjórnun álags og streitu

Hólmavík - Stjórnun álags og streitu17. okt. 2017

Á námskeiðinu greina þátttakendur eigin streituviðbrögð og streituþol. Fyrsta skrefið við að ná tökum á streitu er að þekkja eigin streituviðbrögð og vita hversu mikið álag við þolum. Þeir sem eru ekki meðvitaðir um eigið tilfinningalegt ástand eru ekki líklegir til að geta stjórnað því. Síðan er farið í markvissar aðferðir til að stjórna og meðhöndla streitu og álagi.

Skráning/Skoða nánar

Reykhólar - Stjórnun álags og streitu

Reykhólar - Stjórnun álags og streitu

Stund17. okt. 2017

17. okt. frá kl. 13:30 - 16:30.

Setja í dagatal
Reykhólar - Stjórnun álags og streitu

Markhópur17. okt. 2017

Þeir sem vilja geta greint eigin streituviðbrögð og streituþol.

Reykhólar - Stjórnun álags og streitu

Staðsetning17. okt. 2017

Reykhólaskóli.

Reykhólar - Stjórnun álags og streitu

Reykhólar - Stjórnun álags og streitu17. okt. 2017

Á námskeiðinu greina þátttakendur eigin streituviðbrögð og streituþol. Fyrsta skrefið við að ná tökum á streitu er að þekkja eigin streituviðbrögð og vita hversu mikið álag við þolum. Þeir sem eru ekki meðvitaðir um eigið tilfinningalegt ástand eru ekki líklegir til að geta stjórnað því. Síðan er farið í markvissar aðferðir til að stjórna og meðhöndla streitu og álagi.

Skráning/Skoða nánar

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Stund18. okt. 2017

Miðvikudagurinn 18. október frá kl. 9:00-12:00.

Setja í dagatal
Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Markhópur18. okt. 2017

Allir sem koma að gerða handbóka hjá stofnunum og fyrirtækjum.

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt18. okt. 2017

Stutt og hnitmiðað námskeið fyrir þá sem vilja læra að skrifa verklagsreglur. Nauðsynlegt námskeið fyrir þá sem eru að innleiða gæðahandbækur og jafnlaunastaðalinn.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Þjónandi leiðsögn

SSH - Þjónandi leiðsögn

Stund19. okt. 2017

17. okt. Kl. 17:00-20:00.

Setja í dagatal
SSH - Þjónandi leiðsögn

Markhópur19. okt. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Þjónandi leiðsögn

Staðsetning19. okt. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Þjónandi leiðsögn

SSH - Þjónandi leiðsögn19. okt. 2017

Í fyrirlestrinum verður farið í grunnstoðir þessarar hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar (e. Gentle Teaching), hvernig hún nýtist í störfum okkar og hvernig hún samtvinnast við þá hugmyndafræði sem bundinn er í lög- og mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að.

Skráning/Skoða nánar

Hólmavík - Stjórnun álags og streitu

Hólmavík - Stjórnun álags og streitu

Stund17. okt. 2017

17. okt. frá kl. 09:00 - 12:00.

Setja í dagatal
Hólmavík - Stjórnun álags og streitu

Markhópur17. okt. 2017

Þeir sem vilja geta greint eigin streituviðbrögð og streituþol.

Hólmavík - Stjórnun álags og streitu

Staðsetning17. okt. 2017

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Höfðagta 3, 510 Hólmavík.

Hólmavík - Stjórnun álags og streitu

Hólmavík - Stjórnun álags og streitu17. okt. 2017

Á námskeiðinu greina þátttakendur eigin streituviðbrögð og streituþol. Fyrsta skrefið við að ná tökum á streitu er að þekkja eigin streituviðbrögð og vita hversu mikið álag við þolum. Þeir sem eru ekki meðvitaðir um eigið tilfinningalegt ástand eru ekki líklegir til að geta stjórnað því. Síðan er farið í markvissar aðferðir til að stjórna og meðhöndla streitu og álagi.

Skráning/Skoða nánar

Reykhólar - Stjórnun álags og streitu

Reykhólar - Stjórnun álags og streitu

Stund17. okt. 2017

17. okt. frá kl. 13:30 - 16:30.

Setja í dagatal
Reykhólar - Stjórnun álags og streitu

Markhópur17. okt. 2017

Þeir sem vilja geta greint eigin streituviðbrögð og streituþol.

Reykhólar - Stjórnun álags og streitu

Staðsetning17. okt. 2017

Reykhólaskóli.

Reykhólar - Stjórnun álags og streitu

Reykhólar - Stjórnun álags og streitu17. okt. 2017

Á námskeiðinu greina þátttakendur eigin streituviðbrögð og streituþol. Fyrsta skrefið við að ná tökum á streitu er að þekkja eigin streituviðbrögð og vita hversu mikið álag við þolum. Þeir sem eru ekki meðvitaðir um eigið tilfinningalegt ástand eru ekki líklegir til að geta stjórnað því. Síðan er farið í markvissar aðferðir til að stjórna og meðhöndla streitu og álagi.

Skráning/Skoða nánar

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Stund18. okt. 2017

Miðvikudagurinn 18. október frá kl. 9:00-12:00.

Setja í dagatal
Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Markhópur18. okt. 2017

Allir sem koma að gerða handbóka hjá stofnunum og fyrirtækjum.

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt18. okt. 2017

Stutt og hnitmiðað námskeið fyrir þá sem vilja læra að skrifa verklagsreglur. Nauðsynlegt námskeið fyrir þá sem eru að innleiða gæðahandbækur og jafnlaunastaðalinn.

Skráning/Skoða nánar

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Stund24. okt. 2017

þriðjudagurinn 24. október frá kl. 13:00-16:00.

Setja í dagatal
Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Markhópur24. okt. 2017

Námið er eingöngu fyrir félagsmenn aðildarfélaga Starfsmenntar. Aðrir verða að skrá sig hjá Endurmenntun Háskóla Íslands.

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Staðsetning24. okt. 2017

Endurmenntun Háskóla Íslands, Dunhaga 7, 107 Reykjavík.

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar24. okt. 2017

Margir þurfa að senda tölvupóst eða skrifa stutta athugasemd í vefkerfi. Aðrir þurfa að taka saman greinargerð eða semja fréttatilkynningu. Texti verður til og lesandi þarf að taka hann trúanlegan.

Skráning/Skoða nánar

Járnsíða - Reglur um ökuskírteini - Einnig fjarkennt

Járnsíða - Reglur um ökuskírteini - Einnig fjarkennt

Stund30. okt. 2017

Mánudaginn 30. okt. frá kl. 10 - 16 og þriðjudaginn 31. okt. frá kl. 9 - 15.

Setja í dagatal
Járnsíða - Reglur um ökuskírteini - Einnig fjarkennt

Markhópur30. okt. 2017

Starfsmenn sýslumannsembætta.

Járnsíða - Reglur um ökuskírteini - Einnig fjarkennt

Staðsetning30. okt. 2017

Fræðslusetrið Starfsmennt, Skipholti 50b, 3. hæð.

Járnsíða - Reglur um ökuskírteini - Einnig fjarkennt

Járnsíða - Reglur um ökuskírteini - Einnig fjarkennt30. okt. 2017

Reglur um ökuskírteini

Skráning/Skoða nánar

Seljudalur - Að vera á einhverfurófi - skilningur og leiðir

Seljudalur - Að vera á einhverfurófi - skilningur og leiðir

Stund01. nóv. 2017

Miðvikudaginn 1. nóvember, frá klukkan 12:00 - 16:00

Setja í dagatal
Seljudalur - Að vera á einhverfurófi - skilningur og leiðir

Markhópur01. nóv. 2017

Starfsfólk Seljudals.

Seljudalur - Að vera á einhverfurófi - skilningur og leiðir

Staðsetning01. nóv. 2017

Fjölskyldusetur Reykjanesbæjar, Skólavegi 1.

Seljudalur - Að vera á einhverfurófi - skilningur og leiðir

Seljudalur - Að vera á einhverfurófi - skilningur og leiðir01. nóv. 2017

Farið verður í grunnþætti einhverfu og einhverfurófið – hvernig það er að vera á einhverfurófi.

Skráning/Skoða nánar

Hafnarfjörður - Agastjórnun - frávik, greiningar og sérþarfir

Hafnarfjörður - Agastjórnun - frávik, greiningar og sérþarfir

Markhópur20. nóv. 2017

Námskeiðið er ætlað starfsmönnum grunnskóla Hafnarfjarðar.

Hafnarfjörður - Agastjórnun - frávik, greiningar og sérþarfir

Staðsetning20. nóv. 2017

Staðsetning auglýst síðar.

Hafnarfjörður - Agastjórnun - frávik, greiningar og sérþarfir

Hafnarfjörður - Agastjórnun - frávik, greiningar og sérþarfir20. nóv. 2017

Námskeiðið er ætlað starfsmönnum grunnskóla Hafnarfjarðar. Á námskeiðinu verður fjallað um jákvæða agastjórnun og leiðir til að skapa hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur á grunnskólaaldri.

Skráning/Skoða nánar

Starfsnám stuðningsfulltrúa - framhaldsnám - Einnig fjarkennt

Starfsnám stuðningsfulltrúa - framhaldsnám - Einnig fjarkennt

Markhópur16. okt. 2017

Námið er ætlað öllum sem starfa með fötluðum og sjúkum eða hyggja á starf á þeim vettvangi.

Starfsnám stuðningsfulltrúa - framhaldsnám - Einnig fjarkennt

Staðsetning16. okt. 2017

Framvegis, Skeifunni 11b, 3. hæð.

Starfsnám stuðningsfulltrúa - framhaldsnám - Einnig fjarkennt

Starfsnám stuðningsfulltrúa - framhaldsnám - Einnig fjarkennt16. okt. 2017

Námið miðar að því að efla fagmennsku, starfshæfni og þekkingu meðal stuðingsfulltrúa. Ljúka þarf grunnnámi áður en þetta námskeið er tekið.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Þjónandi leiðsögn

SSH - Þjónandi leiðsögn

Stund19. okt. 2017

17. okt. Kl. 17:00-20:00.

Setja í dagatal
SSH - Þjónandi leiðsögn

Markhópur19. okt. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Þjónandi leiðsögn

Staðsetning19. okt. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Þjónandi leiðsögn

SSH - Þjónandi leiðsögn19. okt. 2017

Í fyrirlestrinum verður farið í grunnstoðir þessarar hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar (e. Gentle Teaching), hvernig hún nýtist í störfum okkar og hvernig hún samtvinnast við þá hugmyndafræði sem bundinn er í lög- og mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Krefjandi samskipti

SSH - Krefjandi samskipti

Stund26. okt. 2017

26. október. Kl. 13:00-16:00.

Setja í dagatal
SSH - Krefjandi samskipti

Markhópur26. okt. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Krefjandi samskipti

Staðsetning26. okt. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Krefjandi samskipti

SSH - Krefjandi samskipti26. okt. 2017

Á námskeiðinu verður fjallað um helstu atriði er varða erfið og krefjandi samskipti við skjólstæðinga, aðstandendur og samstarfsaðila. Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt

Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt

Stund02. nóv. 2017

2. nóvember, frá klukkan 09:00 – 12:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt

Markhópur02. nóv. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt

Staðsetning02. nóv. 2017

Guðrúnartúni 1, fyrstu hæð.

Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt

Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt02. nóv. 2017

Á námskeiðinu verður fjallað um hinn formlega feril við gerð kjarasamninga, atkvæðagreiðslu þeirra og um boðun verkfalla. Sérstaklega verður fjallað um boðun og framkvæmd verkfalla og vikið að ýmsum dómum þar sem lögmæti boðunar og framkvæmdar verkfalla hefur verið dregið í efa.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling

Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling

Stund17. nóv. 2017

17. nóvember, klukkan 10:00 – 17:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling

Markhópur17. nóv. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling

Staðsetning17. nóv. 2017

Grettisgötu 89, 105 Reykjavík.

Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling

Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling17. nóv. 2017

Fjallað er um áhættuþætti, þróun, einkenni og afleiðingar streitu í einkalífi og starfi. Rætt er um starfsþrot/kulnun í starfi og viðbrögð þar að lútandi.

Skráning/Skoða nánar
Námsvísir vetrarins

Námsvísir vetrarins

3.október.2017

Nýr námsvísir fyrir veturinn ætti nú að hafa borist öllum aðildarfélögum okkar. Námsvísirinn inniheldur fjölda nýrra og spennandi námskeiða, auk yfirlits yfir þá þjónustu sem Starfsmennt veitir aðildarfélögum sínum. Við hvetjum ykkur til að kíkja á bæklinginn og skrá ykkur sem fyrst. Vert er að minna á að öll þjónusta okkar er aðildarfélögum að kostnaðarlausum en opin öðrum gegn gjaldi.

Skoða nánar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Fræðslusetrið Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum upp á starfstengda símenntun og veitir stofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. Þjónusta okkar er sérsniðin að þörfum þátttakenda um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og öflugs vefkerfis. Við sköpum samstarfsvettvang starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og samfélags. 

Skoða nánar

Fréttabréf

Skráðu þig á póstlistann okkar til að fylgjast með því sem er að gerast hjá okkur, nýjum námskeiðum, breyttum þjónustuliðum og spennandi ráðstefnum og fréttum.  - Skráðu þig í klúbbinn!

 

Fræðslusetrið Starfsmennt

Skipholt 50b, 3. hæð. 
105 Reykjavík.

Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9-16.
Sími: 550 0060.
Netfang: smennt(hjá)smennt.is.
Kt. 441001-2070.