Starfsmennt logo

Hvað vilt þú læra?

Við bjóðum fjölbreytt úrval náms, bæði styttri námskeið og lengri námsleiðir, sem efla starfshæfni og nýtast í lífi og starfi. Námið er allt skipulagt þannig að hægt sé að stunda það samhliða starfi. 

Við skiptum náminu hjá okkur í flokka eftir því hverjir geta sótt það. 

 

Allt nám er öllum aðildarfélögum okkar opið endurgjaldslaust en öðrum er bent á endurgreiðslur stéttarfélaga. 

 

Ráðgjafaþjónusta

Við veitum opinberum stofnunum heildstæða þjónustu á sviði mannauðs- og starfsþróunarmála ásamt því að veita stjórnendum faglegan stuðning í málaflokknum.

Þjónustan skiptist í:

Ráðgjafar okkar vinna í nánu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk, koma til móts við þarfir stofnanir og einstaklinga með sérsniðnum úrræðum og kappkosta að veita sveigjanlega, hagnýta og faglega mannauðsþjónustu.

Þjónustan er stofnunum að kostnaðarlausu að því gefnu að hún nýtist félagsmönnum aðildarfélaga Starfsmenntar. Þá hafa einnig verið gerðir samstarfssamningar við fræðslu- og mannauðssjóði annarra stéttarfélaga og  stofnunum þannig auðvelduð heildstæð nálgun á ráðgjafavinnunna.

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar um hvernig ráðgjafa- og mannauðsþjónustan getur nýst þér. 

Hvaða rétt á ég?  

Öll þjónusta Starfsmenntar er opinberum starfsmönnum í stéttarfélögum sem eiga aðilda að setrinu að kostnaðarlausu. Þeir sem standa utan aðildar geta þó sótt "Nám fyrir alla" gegn gjaldi, en við bendum á að flest stéttarfélög bjóða styrki og/eða endurgreiðslur vegna þátttöku í námi. Þar sem réttindi eru mjög mismunandi milli stéttarfélaga bendum við þátttakendum á að kanna rétt sinn hjá sínu félagi.

Aðildarfélagar okkar geta séð hvaða rétt þeir eiga hjá Starfsmennt með því að skrá sig inn á "Mínar síður". Við hvetjum fólk til að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna og ef upplýsingar þar reynast ekki réttar. Aðildarfélagar í fæðingarorlofi og þeir sem fá greiddar atvinnuleysisbætur þurfa að greiða fyrir þátttöku í námi að ríkisstarfsmönnum og félagsmönnum SFR undanskildum. 

Starfsmennt starfar á grundvelli bókunar í kjarasamningum og er ætlað að sinna heildstæðri þjónustu á sviði starfstengdrar símenntunar og mannauðseflingar fyrir opinberar stofnanir og starfsmenn þeirra. Ríkissjóður leggur fram 0,25% viðbótarframlag við heildarlaun allra aðildarfélaga. Einnig hafa verið gerðir samningar við mannauðssjóði Samflots, Kjalar og KSG, Ríkismennt og Sveitamennt sem greiða fyrir þátttöku sinna aðildarfélaga. 


Aðildarfélög Starfsmenntar  

Ferða- og dvalarstyrkir

Búseta á ekki að vera hindrun í námi. Því geta þeir aðildarfélagar okkar sem þurfa að sækja námskeið utan sinnar heimabyggðar sótt um ferða- og dvalarstyrki. Greitt er fyrir ferðakostnað og gistingu. Sótt er um með rafrænu umsóknareyðublaði. 

Nánari upplýsingar og umsókn.


Tækifæri til náms

Gildi símenntunar hefur margsannað sig. Hlutverk Starfsmenntar er að bjóða opinberum starfsmönnum starfstengt nám og tækifæri til starfsþróunar. Allt nám á okkar vegum er aðildarfélögum að kostnaðarlausu. Flest stéttarfélög greiða einnig fyrir aðgengi að námi með styrkjum til einstaklinga og stofnana. 

Starfsþróun og raunfærni

Starfsþróun felur í sér framgang í starfi, breytt verkefni og áherslur. Símenntun og markviss starfsþróunarstefna eru lykillinn að farsælli starfsþróun. Hluti af þessu getur einnig verið raunfærnimat starfsmanna þar sem reynsla og þekking eru metin á móti hæfnikröfum starfa. Margir sjóðir stéttarfélaga veita styrki til starfsþróunar. Yfirfærsla réttinda

Félagsaðild í stéttarfélögum tryggir ákveðin réttindi. Þar sem þau byggjast upp yfir tíma geta þau verið mismikil og þau færast almennt ekki milli stéttarfélaga nema með sérstökum samningum. Við hvetjum alla til að kanna stöðu og rétt til menntunar og námsstyrkja hjá sínu stéttarfélagi. 

Samstarfsverkefni  

Starfsmennt hefur frumkvæði að og tekur þátt í margskonar þróunar- og samstarfsverkefnum sem miða að því að vinna að nýjungum og styrkja innleiðingu verkefna á sviði menntunar og mannauðs. Algengustu samstarfsverkefnin eru unnin með stofnunum við hönnun náms og starfstengdra námsleiða. Þá greinum við hæfnikröfur starfa og eigum nú orðið öflugan þekkingargrunn þar að lútandi.  

Við tökum einnig þátt í norrænum og  evrópskum samstarfsverkefnum sem lúta að þróun fullorðinsfræðslu og náms. 

Að byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi

05.01.2017

Hér eru tvö frábær myndbönd sem við unnum með Vinnueftirlitinu, Forvarnir og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Í myndböndunum fjallar Svava Jónsdóttir um einelti og áreitni á vinnustöðum og hvernig skuli byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi. Það er einnig hægt að lesa sér til um málið í þessum tveimur bæklingum sem gefnir voru út nýverið.

Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

07.11.2016

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA), BSRB, Kvasir, Leikn, Bandalag háskólamanna (BHM), Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) undirrituðu nýverið yfirlýsingu um hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi.

Raunfærnimat í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

08.06.2016

Starfsmennt lauk nýlega tveimur raunfærnimatsverkefnum sem unnin voru með styrk frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Bæði verkefnin voru innan IPA - verkefnis FA. Raunfærnimat rannsóknartækna var unnið með Landspítala-Háskólasjúkrahúsi og Actavis, og raunfærnimat tanntækna í samstarfi við Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna og Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Námskeið framundan

Öll námskeið

Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju

Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju

Stund19. des. 2017

19. desember 2017 frá kl. 10 - 14:30.

Setja í dagatal
Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju

Markhópur19. des. 2017

Fyrir þá sem vilja stjórna eigin tilfinningum og unnið með erfið tilfinningaviðbrögð.

Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju

Staðsetning19. des. 2017

Ármúla 2, 108 Reykjavík.

Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju

Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju19. des. 2017

Rætt verður um hlutverk samstarfsmanna á vinnustöðum þegar erfiðleikar ganga yfir sbr. hvernig á að sýna stuðning í verki eða hvenær grípur samstarfsmaður inn í atburðarás sem er klárlega á rangri leið.

Skráning/Skoða nánar

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B

Stund09. jan. 2018

Námskeiðin standa yfir frá 11. janúar til 15. mars, frá klukkan 9:00-12:00, nema fimmtudaginn 18. janúar frá klukkan 8:00-11:00.

Setja í dagatal
Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B

Markhópur09. jan. 2018

Starfsfólk Fríhafnarinnar.

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B

Staðsetning09. jan. 2018

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Krossmóa 4 í Reykjanesbæ.

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B09. jan. 2018

Í þessari lotu verður lögð áhersla á gleði og samvinnu og hvernig hægt er að auka sölu í Fríhöfninni samfara auknum fjölda ferðamanna sem streymir þar í gegn. Einnig verður fjallað um viðbrögð við þjófnaði og hugað að menningarlæsi starfsfólks.

Skráning/Skoða nánar

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A

Stund11. jan. 2018

Námskeiðin standa yfir frá 11. janúar til 13. mars. Tímasetning er frá klukkan 9:00-12:00 nema þriðjudaginn 16. janúar frá klukkan 13:00-16:00.

Setja í dagatal
Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A

Markhópur11. jan. 2018

Starfsfólk Fríhafnarinnar.

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A

Staðsetning11. jan. 2018

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Krossmóa 4 í Reykjanesbæ.

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A11. jan. 2018

Í þessari lotu verður lögð áhersla á gleði og samvinnu og hvernig hægt er að auka sölu í Fríhöfninni samfara auknum fjölda ferðamanna sem streymir þar í gegn. Einnig verður fjallað um viðbrögð við þjófnaði og hugað að menningarlæsi starfsfólks.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Innkoma nýliða

SSH - Innkoma nýliða

Stund11. jan. 2018

11. janúar. Kl. 9:00-15:30.

Setja í dagatal
SSH - Innkoma nýliða

Markhópur11. jan. 2018

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Innkoma nýliða

Staðsetning11. jan. 2018

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Innkoma nýliða

SSH - Innkoma nýliða11. jan. 2018

Þetta námskeið er fyrir alla nýja starfsmenn en hér verður farið yfir málefni sem mikilvægt er að allir starfsmenn skilji og þekki.

Skráning/Skoða nánar

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Stund19. jan. 2018

19. janúar til 19. maí.

Setja í dagatal
Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Markhópur19. jan. 2018

Námið er ætlað þeim sem vinna við rekstur, bókhald og uppgjör verkefna og vilja dýpka þekkingu sína á því sviði. Eingöngu fyrir félagsmenn. Öðrum áhugasömum er bent á að snúa sér til Endurmenntunar Háskóla Íslands.

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Staðsetning19. jan. 2018

Dunhagi 7, 107 Reykjavík.

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám19. jan. 2018

Námslína fyrir aðila sem vilja öðlast hagnýta þekkingu á sviði fjármála og stýringu verkefna með áherslu á fjármál. Kynntar eru leiðir til að halda utan um kostnað og nýtingu fjármagns. Hægt er að sækja námið í staðnámi eða fjarnámi.

Skráning/Skoða nánar

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Stund23. jan. 2018

23. janúar. Námskeiðið stendur yfir í 10 vikur.

Setja í dagatal
Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Markhópur23. jan. 2018

Námið hentar öllum sem vilja bæta almenna tölvufærni.

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Staðsetning23. jan. 2018

Vefnámskeið.

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið23. jan. 2018

Frábært alhliða tölvunámskeið þar sem farið er yfir alla helstu þætti er varða almenna tölvunotkun. Námskeiðið hentar þeim sem hafa litla reynslu en vilja efla þekkingu sína á rafrænu umhverfi.

Skráning/Skoða nánar

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Stund23. jan. 2018

23. janúar. Námskeiðið stendur yfir í þrjár vikur.

Setja í dagatal
Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Markhópur23. jan. 2018

Allir sem vilja efla færni sína í almennri tölvuleikni.

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Staðsetning23. jan. 2018

Vefnámskeið.

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið23. jan. 2018

Hnitmiðað og skemmtilegt námskeið þar sem farið er yfir allt það helsta sem þú þarft að kunna til að geta þér tölvur í daglegu lífi.

Skráning/Skoða nánar

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Stund24. jan. 2018

Miðvikudagurinn 24. janúar frá kl. 9:00-12:00.

Setja í dagatal
Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Markhópur24. jan. 2018

Námið er eingöngu fyrir félagsmenn aðildarfélaga Starfsmenntar. Aðrir verða að skrá sig hjá Endurmenntun Háskóla Íslands.

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Staðsetning24. jan. 2018

Endurmenntun Háskóla Íslands, Dunhaga 7, 107 Reykjavík.

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar24. jan. 2018

Margir þurfa að senda tölvupóst eða skrifa stutta athugasemd í vefkerfi. Aðrir þurfa að taka saman greinargerð eða semja fréttatilkynningu. Texti verður til og lesandi þarf að taka hann trúanlegan.

Skráning/Skoða nánar

Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju

Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju

Stund19. des. 2017

19. desember 2017 frá kl. 10 - 14:30.

Setja í dagatal
Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju

Markhópur19. des. 2017

Fyrir þá sem vilja stjórna eigin tilfinningum og unnið með erfið tilfinningaviðbrögð.

Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju

Staðsetning19. des. 2017

Ármúla 2, 108 Reykjavík.

Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju

Samgöngustofa - að eiga við pirring og óánægju19. des. 2017

Rætt verður um hlutverk samstarfsmanna á vinnustöðum þegar erfiðleikar ganga yfir sbr. hvernig á að sýna stuðning í verki eða hvenær grípur samstarfsmaður inn í atburðarás sem er klárlega á rangri leið.

Skráning/Skoða nánar

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B

Stund09. jan. 2018

Námskeiðin standa yfir frá 11. janúar til 15. mars, frá klukkan 9:00-12:00, nema fimmtudaginn 18. janúar frá klukkan 8:00-11:00.

Setja í dagatal
Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B

Markhópur09. jan. 2018

Starfsfólk Fríhafnarinnar.

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B

Staðsetning09. jan. 2018

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Krossmóa 4 í Reykjanesbæ.

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt B09. jan. 2018

Í þessari lotu verður lögð áhersla á gleði og samvinnu og hvernig hægt er að auka sölu í Fríhöfninni samfara auknum fjölda ferðamanna sem streymir þar í gegn. Einnig verður fjallað um viðbrögð við þjófnaði og hugað að menningarlæsi starfsfólks.

Skráning/Skoða nánar

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A

Stund11. jan. 2018

Námskeiðin standa yfir frá 11. janúar til 13. mars. Tímasetning er frá klukkan 9:00-12:00 nema þriðjudaginn 16. janúar frá klukkan 13:00-16:00.

Setja í dagatal
Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A

Markhópur11. jan. 2018

Starfsfólk Fríhafnarinnar.

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A

Staðsetning11. jan. 2018

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Krossmóa 4 í Reykjanesbæ.

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A

Fríhafnarskólinn, lota 3. Þjónusta - virði - upplifun - Vakt A11. jan. 2018

Í þessari lotu verður lögð áhersla á gleði og samvinnu og hvernig hægt er að auka sölu í Fríhöfninni samfara auknum fjölda ferðamanna sem streymir þar í gegn. Einnig verður fjallað um viðbrögð við þjófnaði og hugað að menningarlæsi starfsfólks.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Innkoma nýliða

SSH - Innkoma nýliða

Stund11. jan. 2018

11. janúar. Kl. 9:00-15:30.

Setja í dagatal
SSH - Innkoma nýliða

Markhópur11. jan. 2018

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Innkoma nýliða

Staðsetning11. jan. 2018

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Innkoma nýliða

SSH - Innkoma nýliða11. jan. 2018

Þetta námskeið er fyrir alla nýja starfsmenn en hér verður farið yfir málefni sem mikilvægt er að allir starfsmenn skilji og þekki.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Skyndihjálp - upprifjun

SSH - Skyndihjálp - upprifjun

Stund25. jan. 2018

25. janúar. Kl. 13-16.

Setja í dagatal
SSH - Skyndihjálp - upprifjun

Markhópur25. jan. 2018

Nám ætlað starfsmönnum sem starfa að málefnum fatlaðs fólks í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Garðabæ.

SSH - Skyndihjálp - upprifjun

Staðsetning25. jan. 2018

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Skyndihjálp - upprifjun

SSH - Skyndihjálp - upprifjun25. jan. 2018

Það er mikilvægt að geta brugðist rétt við þegar slys verður á vinnustað. Hér er farið yfir almenna skyndihjálp og þau atriði sem hafa ber í huga þegar unnið er með fötluðum.

Skráning/Skoða nánar

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Egilsstaðir

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Egilsstaðir

Stund13. feb. 2018

Þriðjudagur 13. febrúar frá kl. 9:00 -15:10, miðvikudagur 14. febrúar frá kl. 9 - 14:20 og fimmtudagur 15. febrúar frá kl. 9 - 14:20.

Setja í dagatal
Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Egilsstaðir

Markhópur13. feb. 2018

Launafulltrúa og þeir sem koma að starfsmanna- og kjaramálum hjá ríki og bæ.

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Egilsstaðir

Staðsetning13. feb. 2018

Austurbrú, Egilsstöðum.

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Egilsstaðir

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Egilsstaðir13. feb. 2018

Markmiðið er að styrkja launafulltrúa og þá sem koma að starfsmanna og kjaramálum hjá ríki og bæ í starfi, með því að gefa heildarsýn yfir sviðið, kynna helstu ákvæði kjarasamninga og réttinda launþegans ásamt því að veita hagnýtar upplýsingar.

Skráning/Skoða nánar

Athugið

Engin námskeið á döfinni í þessum flokki. Vinsamlegast líttu við síðar!

Starfsmenn Tollstjóra útskrifast

Starfsmenn Tollstjóra útskrifast

11.desember.2017

Síðastliðinn föstudag útskrifuðust þessir 14 starfsmenn af innheimtusviði Tollstjóra úr námsleiðinni SKIL. Nafnið SKIL samanstendur af upphafsstöfum markmiða embættis tollstjóra, starfsþróun, kunnáttu, innsýn og leikn. Námið er 228 klukkustundir.

Skoða nánar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Fræðslusetrið Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum upp á starfstengda símenntun og veitir stofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. Þjónusta okkar er sérsniðin að þörfum þátttakenda um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og öflugs vefkerfis. Við sköpum samstarfsvettvang starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og samfélags. 

Skoða nánar

Fréttabréf

Skráðu þig á póstlistann okkar til að fylgjast með því sem er að gerast hjá okkur, nýjum námskeiðum, breyttum þjónustuliðum og spennandi ráðstefnum og fréttum.  - Skráðu þig í klúbbinn!

 

Fræðslusetrið Starfsmennt

Skipholt 50b, 3. hæð. 
105 Reykjavík.

Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9-16.
Sími: 550 0060.
Netfang: smennt(hjá)smennt.is.
Kt. 441001-2070.