Starfsmennt á í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífs um náms- og starfsráðgjöf fyrir markhóp framhaldsfræðslulaga. Allar fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar landsins eiga í sams konar samstari og er þjónustan því einnig í boði þar.

Megináhersla er lögð á að ná til þeirra sem ekki hafa lokið námi á framhaldsskólastigimæta þörfum hvers og eins, veita upplýsingar og hvetja til náms eða frekari starfsþróunar. Algeng verkefni ráðgjafa  snúa að þjónustu og aðstoð vegna raunfærnimats, námsstyrkjum, gerð ferilskrár, áhugasviðum og markmiðssetningu, heimsóknum í fyrirtæki auk ráðgjafar vegna persónulegra málefna í tengslum við náms- eða starfsferil. Ráðgjöfin er markhópi framhaldsfræðslunnar að kostnaðarlausu.