Raunfærnimat

Þekkingar er ekki einungis aflað í gegnum hefðbundið skólakerfi eða námskeið. Á lífsleiðinni öflum við okkur alls kyns þekkingar og reynslu í leik og starfi sem veitir ekki endilega viðurkenningarskjal sem hægt er að leggja fram til staðfestingar um kunnáttu. 

Raunfærni er samanlögð færni sem einstaklingur hefur náð með ýmsum hætti, svo sem í gegnum starfsreynslu, starfsnám, frístundanám, skólanám, félagsstörf og fjölskyldulíf. Niðurstöður raunfærnimats eru nýttar til að stytta nám eða sýna fram á og auka færni á vinnumarkaði. Raunfærnimat er því öflugur hvati fyrir einstaklinga til enn frekari hæfniþróunar.

Raunfærnimat getur hækkað formlegt þekkingarstig samfélagsins. Það er því öllu til bóta ef íbúarnir eru meðvitaðir um færni sína og finna fyrir hvata til að þroska og bæta við hana. Með því að viðurkenna raunfærni hvetjum við fólk til áframhaldandi uppbyggingar færni sinnar og menntunar. Þannig er komið í veg fyrir að þau sem hafa verið lengi á vinnumarkaði þurfi að fara á byrjunarreit í námi og læra það sem þau hafa þegar náð tökum á með reynslu sinni. Það er dýrt fyrir samfélagið að mennta ekki fólk. Því er mat á raunfærni einstaklinga sem hyggja á frekari þekkingarleit í formlegu námi góð lausn og hagkvæm fyrir samfélagið.


Raunfærnimat og atvinnulífið

Sýnileiki á færni er mikilvæg fyrir atvinnulíf, bæði fyrir stjórnendur fyrirtækja og starfsmenn og leiðir til:

  • Markvissari uppbyggingu á færni takt við þarfir, bæði utan og innan skólakerfa
  • Að horft sé til staðfestrar færni vegna starfsþróunar, launaákvarðana og við ráðningar í störf
  • Að störfum sé sinnt af starfsfólki með færni við hæfi sem hefur áhrif á gæði og framleiðni
  • Aukinnar getu til að takast á við breytingar á vinnumarkaði

Það eru tvær megin leiðir í framkvæmd raunfærnimats. Annars vegar er það mat til styttingar á námi. Þar sem færni einstaklingsins er borin við námskrá og hæfniviðmið áfanga lögð til grundvallar. Hins vegar er vottun á hæfni í starfi þar sem reynsla einstaklingsins er metin á móti hæfnikröfum starfs sem byggist á hæfnigreiningu. Að loknu raunfærnimati kemur fram hvaða hæfniviðmið fást metin og hvar er þörf fyrir starfsþjálfun. Að lokinni starfsþjálfun er hæfnin svo vottuð með fagbréfi með tilvísun í hæfniþrep.


Fræðslu- og símenntunarstöðvar um land allt bjóða upp á raunfærnimat í hinum ýmsu greinum og má finna frekari upplýsingar um raunfærni og matsferlið á vefnum Næsta skref. Ef þú hefur áhuga á raunfærnimati getur þú haft samband við náms- og starfsráðgjafa Starfsmenntar.