Fræðslan er ætluð stjórnum og starfsfólki stéttarfélaga innan Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, BSRB, og Alþýðusambands Íslands, ASÍ

Ef þú starfar hjá stéttarfélagi innan vébanda BSRB eða ASÍ, sinnir stjórnarstörfum eða tekur þátt í kjarasamningsgerð þá getur þú valið úr fjölda námskeiða sem henta þínum þörfum. Þú getur valið eitt námskeið eða öll og fengið allar upplýsingar hér fyrir neðan. Stéttarfélögin kosta þátttöku síns fólks.

Um Forystufræðslu
Heildarsamtökin hafa sameinast um fræðslu fyrir starfsfólk sitt og stjórnir aðildarfélaga með það fyrir augum að mæta breyttum tímum, nýjum áherslum og viðameiri verkefnum. 

Aðildarfélög BSRB og ASÍ gegna margþættu hlutverki við að bæta hag og verja hagsmuni félagsmanna og hyggjast með Forystufræðslunni miðla, ræða og þróa áfram þekkingu og aðferðir innan samtakanna og efla um leið fagmennsku og lýðræðisleg vinnubrögð.

Námskrá forystufræðslu 


Á námskeiðinu er skoðað hvernig ná má til lesenda með textum, greinum og færslum. Námskeiðið er ætlað formönnum, stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.
Hefst:
09. mars 2021
Kennari:
Björg Árnadóttir
Verð:
Án kostnaðar
Tegund:
Námskeið

Á námskeiðinu er farið yfir þau helstu álitaefni og áskoranir sem tengjast ofangreindu. Þá verður einnig vakin athygli á þeim upplýsingum sem eru vistaðar á skrifstofum stéttarfélaganna sjálfra og hvernig farið er með þær. Jafnframt verða kynntir þeir ferlar og sú málsmeðferð hjá Persónuvernd sem einstaklingar sem telja á sér brotið geta farið með mál sín í.
Hefst:
14. apríl 2021
Kennari:
Halldór Oddson
Verð:
Án kostnaðar
Tegund:
Vefnámskeið

Á þessu námskeiði er þátttakendum veitt heildarsýn á því hvaða atriði koma til skoðunar við mat á meintri ólögmætri mismunun. Jafnframt er farið yfir hagnýtar upplýsingar í tengslum við reglurnar eins og hlutverk kærunefndar jafnréttismála og hvernig hægt sé að skjóta málum sem upp koma þangað.
Hefst:
06. maí 2021
Kennari:
Halldór Oddson
Verð:
Án kostnaðar
Tegund:
Vefnámskeið