Fræðslan er ætluð stjórnum og starfsfólki stéttarfélaga innan Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, BSRB, og Alþýðusambands Íslands, ASÍ.  Stéttarfélögin kosta þátttöku síns fólks.

Um Forystufræðslu
Heildarsamtökin hafa sameinast um fræðslu fyrir starfsfólk sitt og stjórnir aðildarfélaga með það fyrir augum að mæta breyttum tímum, nýjum áherslum og viðameiri verkefnum. 

Aðildarfélög BSRB og ASÍ gegna margþættu hlutverki við að bæta hag og verja hagsmuni félagsmanna og hyggjast með Forystufræðslunni miðla, ræða og þróa áfram þekkingu og aðferðir innan samtakanna og efla um leið fagmennsku og lýðræðisleg vinnubrögð.

Námskrá forystufræðslu 

 

Allar nánari upplýsingar um námskeið Forystufræðslunnar og skráningar á þau er að finna á síðu Félagsmálaskóla alþýðu.