Starf launafulltrúans krefst mikillar þekkingar á inntaki kjarasamninga og yfirgripsmiklu regluverki opinbera vinnumarkaðarins. Launafulltrúar gegna ábyrgðarmiklu starfi þar sem lítið má út af bregða vegna hagsmuna launþega um að afgreiðsla launa og ávinnsla réttinda sé framkvæmd á réttan hátt. Því er mikilvægt að þeir sem vinna við launavinnslu og á starfsmannadeildum þekki sem best umhverfið og lagarammann og hafi vettvang til að deila vinnulagi og ræða verkferla og túlkanir ákvæða.

Launaskólinn er námsleið fyrir launafulltrúa og þá sem koma að kjara- og starfsmannamálum hjá ríki og sveitarfélögum. Það nýtist einnig stjórnendum sem koma að skipulagningu vinnutíma, vilja fá betri innsýn inn í framkvæmd launavinnslu eða auka hæfni sína á sviði starfsmannamála.

Námsleiðin er unnin í samstarfi fjármála- og efnahagsráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga í gegnum samstarfsvettvang Starfsmenntar. Námskráin var endurskoðuð árið 2018 og bætt við hana námsþáttum. Sem fyrr er gert ráð fyrir tilteknum kjarna- eða grunnnámskeiðum og telja þau alls 56,5 klukkustundir. Valnámskeiðum, sem þátttakendur velja út frá eigin fræðsluþörfum, starfssviði og áhuga, hefur fjölgað og eru alls 78,5 klukkustundir. Af þeim eru nokkur sem einungis eru í boði á vefnum til að auka aðgengi allra að námi þar sem vefnám má stunda hvar sem er á landinu og hvenær sem er dagsins.

Námið er alls 137 klukkustundir og er því skipt upp í 6 þemu. Hvert þema samanstendur af nokkrum sjálfstæðum námskeiðum en þannig er komið til móts við mismunandi fræðsluþarfir reyndra starfsmanna. Þátttakendur eru þó hvattir til að taka öll námskeiðin. 

  • Þema I - Opinber vinnumarkaður, ráðning, starfslok og starfsskyldur
  • Þema II - Vinnutími og afgreiðsla launa
  • Þema III - Fjarvera frá vinnu - launaðar og ólaunaðar fjarvistir
  • Þema IV - Mannauður og starfsþróun
  • Þema V - Meðferð persónuupplýsinga og skjalastjórnun
  • Þema VI - Hlutverk og hæfni launafulltrúans

Launaskólinn - námskrá

Engin námskeið á döfinni í þessum flokki. Vinsamlegast líttu við síðar.