Greining fræðsluþarfa

Í hæfnigreiningu starfa felst að kortleggja þá hæfni sem mikilvægt er að starfsfólk búi yfir til að ná árangri í starfi. Hæfnigreiningar starfa nýtast stofnunum með margvíslegum hætti, svo sem við gerð starfslýsinga, í starfsmannavali, við gerð starfsþróunaráætlana einstaklinga og í frammistöðumati. Hæfnigreiningar má auk þess nýta við skilgreiningu og kortlagningu fræðsluþarfa og val á starfstengdum námsleiðum.

Greining á fræðsluþörfum felur í sér að kortleggja hvaða fræðslu og þjálfun starfsmenn þurfa á að halda út frá störfum og verkefnum stofnunar. Niðurstöður þarfagreiningar fræðslu nýtast við að setja upp fræðsluáætlun, ákveða árangurs-mælikvarða og koma þannig upp markvissu skipulagi á símenntunarmál stofnunar.