Starfsmennt logo

Tegund af námi

Nám stofnana
Nám fyrir alla
Nám um kjör og velferð
Nám starfsgreina

Launaskólinn - Þema II - Vinnutími og afgreiðsla launa

Helstu upplýsingar

  • Nám hefst 12. febrúar 2019
  • 11 klst.
  • 33.000 kr.
  • Námið er ætlað þeim sem starfa í launavinnslu og koma að starfsmanna- og kjaramálum hjá ríki og bæ.
Skráningu á þetta námskeið hefur verið lokað!Setja í dagatal

Námslýsing

Laun og vinnutími (5 klukkutímar)
Markmið
Markmið námskeiðsins eru að þátttakendur kunni skil á helstu reglum um vinnutíma, skipulag hans og önnur atriði sem ráða því hvaða forsendur eru lagðar til grundvallar launaútreikningum. Einnig að auka færni þátttakenda til að vinna með vinnutímaforsendur dagvinnufólks, t.d. þegar nýttar eru heimildir til að fella niður eða stytta matar- og/eða kaffitíma og hvernig starfshlutfall er reiknað.
Námslýsing
Fjallað er um megingrundvöll launaútreikninga, þ.e. vinnutíma starfsmanna. Farið yfir lykilatriði í því efni, s.s. vinnutímaskipulagið, dagvinnutímabil, neysluhlé og starfshlutfall, sem og tengd atriði eins og yfirvinnu, álagsgreiðslur og sérstaka frídaga. Áhersla er lögð á hefðbundna dagvinnu á mánaðarlaunum.
Helstu efnisþættir námskeiðsins eru:
Gagnkvæmar skyldur aðila (laun í stað vinnuframlags)
Vinnutímaskipulag (dagvinna, vaktavinna, annað)
Starfshlutfall
Daglegur vinnutími og/eða mánaðarleg vinnuskylda (lykiltölur)
Dagvinnutímabil skv. kjarasamningi
Neysluhlé og 15 mín. lágmarkshvíldin (virkur vinnutími, launaður tími)
Yfirvinna og álagsgreiðslur
Útköll og eyðuákvæði
Sérstakir frídagar

Rétt laun á réttum tíma (3 klukkutímar)
Markmið
Að þátttakendur kunni skil á þeim almennu atriðum sem gæta þarf að til þess að laun séu afgreidd með réttum hætti á réttum tíma. Einnig verður gerð grein fyrir skilum á launatengdum gjöldum, uppbyggingu sjóða og bótakerfis. Þá fá þátttakendur tækifæri til að ræða mismunandi verklagsreglur og grunnhugsun í launa- og viðverukerfum.
Námslýsing
Umfjöllunarefnið er meginskylda vinnuveitenda sem er að greiða rétt laun á réttum tíma. Farið yfir ýmis grunnatriði svo sem hvort um mánaðarlaun eða tímavinnu sé að ræða, greiðsludag, uppgjörstímabil, lífeyrissjóðsgreiðslur þ.m.t. séreignasparnað og önnur launatengd gjöld sem og mistök í launaafgreiðslu og/eða hugsanlegar beiðnir launþega um bakfærslur iðgjalda t.d. í tengslum við breytingar á sparnaðarleið séreignasparnaðar.  
Helstu efnisatriði námskeiðsins eru:
Mánaðarlaun eða tímavinna
Greiðsludagur og uppgjörstímabil
Ofgreidd laun
Vangreidd laun
Launa- og viðverukerfi- verklag
Staðgreiðsla og skil á launatengdum gjöldum
Lífeyrissjóður og aðrar sjóðagreiðslur
Atvinnuleysisbætur

Lágmarkshvíld og frítökuréttur (3 klukkutímar)
Markmið
Markmið námskeiðsins er að þátttakendur kunni skil á meginreglum um lágmarkshvíld, heimildum til að víkja frá þeim og ávinnslu frítökuréttar.
Námslýsing
Hér er fjallað um skipulag vinnutímans og tilfallandi vinnu með tilliti til reglna um lágmarkshvíld, einkum daglegs hvíldartíma og vikulegs hvíldardags. Jafnframt er fjallað um fráviksheimildir frá lágmarkshvíldinni sem og frítökurétt.
Helstu efnisþættir námskeiðsins eru:
Dagleg lágmarkshvíld og frávik (dæmi)
Vikulegur hvíldardagur og frávik (dæmi)
15 mín. hvíld ef vinnulota er lengri en 6 tímar
Hámarksvinnutími á viku (meðal yfir tiltekin tíma)
Frítökuréttur (dæmi)
Frítaka, greiðsla frítökuréttar að hluta, uppgjör við starfslok

Námskeiðið er félagsmönnum aðildarfélaga Starfsmenntar  að kostnaðarlausu, aðrir greiða kr. 33.000. 



Markmið

  • Kunni skil á helstu reglum um vinnutíma og skipulag hans.
  • Auki færni til að vinna með vinnutímaforsendur dagvinnufólks.
Skráningu á þetta námskeið hefur verið lokað!

Dagskrá

DagsetningNámsþátturTími fráTími tilKennari
12.02.2019Laun og vinnutími10:0012:00Stefanía Jóna Nielsen og Guðmundur Freyr Sveinsson frá Sameyki, stéttarfélagi í almannaþágu
12.02.2019Laun og vinnutími13:0016:00Stefanía Jóna Nielsen
13.02.2019Rétt laun á réttum tíma09:0012:00Guðrún Jónína Haraldsdóttir
13.02.2019Lágmarkshvíld og frítökuréttur13:0016:00Guðrún Jónína Haraldsdóttir

Fyrirkomulag

Fyrirlestur og umræður.

Tengiliður námskeiðs

Björg Valsdóttir

Björg Valsdóttir

bjorg(hjá)smennt.is
550 0060
Prenta námskeið

Staður og stund

Skipholt 50b, 3. hæð, 105 Reykjavík
12. febrúar 2019, frá kl. 10:00 - 16:00 og 13. febrúar frá kl. 9:00 - 16:00.

Umsjón

Stefanía Jóna Nielsen, Guðmundur Freyr Sveinsson og Guðrún Jónína Haraldsdóttir.

Gott að vita

Kennt er samkvæmt nýrri námskrá.

Mat

90% mæting.