Starfsmennt logo

Hvað vilt þú læra?

Við bjóðum fjölbreytt úrval náms, bæði styttri námskeið og lengri námsleiðir, sem efla starfshæfni og nýtast í lífi og starfi. Námið er allt skipulagt þannig að hægt sé að stunda það samhliða starfi. 

Við skiptum náminu hjá okkur í flokka eftir því hverjir geta sótt það. 

 

Allt nám er öllum aðildarfélögum okkar opið endurgjaldslaust en öðrum er bent á endurgreiðslur stéttarfélaga. 

 

Ráðgjafaþjónusta

Við veitum opinberum stofnunum heildstæða þjónustu á sviði mannauðs- og starfsþróunarmála ásamt því að veita stjórnendum faglegan stuðning í málaflokknum.

Þjónustan skiptist í:

Ráðgjafar okkar vinna í nánu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk, koma til móts við þarfir stofnanir og einstaklinga með sérsniðnum úrræðum og kappkosta að veita sveigjanlega, hagnýta og faglega mannauðsþjónustu.

Þjónustan er stofnunum að kostnaðarlausu að því gefnu að hún nýtist félagsmönnum aðildarfélaga Starfsmenntar. Þá hafa einnig verið gerðir samstarfssamningar við fræðslu- og mannauðssjóði annarra stéttarfélaga og  stofnunum þannig auðvelduð heildstæð nálgun á ráðgjafavinnunna.

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar um hvernig ráðgjafa- og mannauðsþjónustan getur nýst þér. 

Hvaða rétt á ég?  

Öll þjónusta Starfsmenntar er félagsmönnum allra aðildarfélaga að kostnaðarlausu. Þeir sem standa utan aðildar geta þó sótt "Nám fyrir alla" gegn gjaldi, en við bendum á að flest stéttarfélög bjóða styrki og/eða endurgreiðslur vegna þátttöku í námi. Þar sem réttindi eru mjög mismunandi milli stéttarfélaga bendum við þátttakendum á að kanna rétt sinn hjá sínu félagi.

Aðildarfélagar okkar geta séð hvaða rétt þeir eiga hjá Starfsmennt með því að skrá sig inn á "Mínar síður". Við hvetjum fólk til að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna og ef upplýsingar þar reynast ekki réttar. Aðildarfélagar í fæðingarorlofi og þeir sem fá greiddar atvinnuleysisbætur þurfa að greiða fyrir þátttöku í námi að ríkisstarfsmönnum og félagsmönnum SFR undanskildum. 

Starfsmennt starfar á grundvelli bókunar í kjarasamningum og er ætlað að sinna heildstæðri þjónustu á sviði starfstengdrar símenntunar og mannauðseflingar fyrir opinberar stofnanir og starfsmenn þeirra. Ríkissjóður leggur fram 0,25% viðbótarframlag við heildarlaun allra aðildarfélaga. Einnig hafa verið gerðir samningar við mannauðssjóði Samflots, Kjalar og KSG, Ríkismennt og Sveitamennt sem greiða fyrir þátttöku sinna aðildarfélaga. 


Aðildarfélög Starfsmenntar  

Ferða- og dvalarstyrkir

Búseta á ekki að vera hindrun í námi. Því geta þeir aðildarfélagar okkar sem þurfa að sækja námskeið utan sinnar heimabyggðar sótt um ferða- og dvalarstyrki. Greitt er fyrir ferðakostnað og gistingu. Sótt er um með rafrænu umsóknareyðublaði. 

Nánari upplýsingar og umsókn.


Tækifæri til náms

Gildi símenntunar hefur margsannað sig. Hlutverk Starfsmenntar er að bjóða opinberum starfsmönnum starfstengt nám og tækifæri til starfsþróunar. Allt nám á okkar vegum er aðildarfélögum að kostnaðarlausu. Flest stéttarfélög greiða einnig fyrir aðgengi að námi með styrkjum til einstaklinga og stofnana. 

Starfsþróun og raunfærni

Starfsþróun felur í sér framgang í starfi, breytt verkefni og áherslur. Símenntun og markviss starfsþróunarstefna eru lykillinn að farsælli starfsþróun. Hluti af þessu getur einnig verið raunfærnimat starfsmanna þar sem reynsla og þekking eru metin á móti hæfnikröfum starfa. Margir sjóðir stéttarfélaga veita styrki til starfsþróunar. Yfirfærsla réttinda

Félagsaðild í stéttarfélögum tryggir ákveðin réttindi. Þar sem þau byggjast upp yfir tíma geta þau verið mismikil og þau færast almennt ekki milli stéttarfélaga nema með sérstökum samningum. Við hvetjum alla til að kanna stöðu og rétt til menntunar og námsstyrkja hjá sínu stéttarfélagi. 

Samstarfsverkefni  

Starfsmennt hefur frumkvæði að og tekur þátt í margskonar þróunar- og samstarfsverkefnum sem miða að því að vinna að nýjungum og styrkja innleiðingu verkefna á sviði menntunar og mannauðs. Algengustu samstarfsverkefnin eru unnin með stofnunum við hönnun náms og starfstengdra námsleiða. Þá greinum við hæfnikröfur starfa og eigum nú orðið öflugan þekkingargrunn þar að lútandi.  

Við tökum einnig þátt í norrænum og  evrópskum samstarfsverkefnum sem lúta að þróun fullorðinsfræðslu og náms. 

Að byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi

05.01.2017

Hér eru tvö frábær myndbönd sem við unnum með Vinnueftirlitinu, Forvarnir og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Í myndböndunum fjallar Svava Jónsdóttir um einelti og áreitni á vinnustöðum og hvernig skuli byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi. Það er einnig hægt að lesa sér til um málið í þessum tveimur bæklingum sem gefnir voru út nýverið.

Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

07.11.2016

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA), BSRB, Kvasir, Leikn, Bandalag háskólamanna (BHM), Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) undirrituðu nýverið yfirlýsingu um hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi.

Raunfærnimat í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

08.06.2016

Starfsmennt lauk nýlega tveimur raunfærnimatsverkefnum sem unnin voru með styrk frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Bæði verkefnin voru innan IPA - verkefnis FA. Raunfærnimat rannsóknartækna var unnið með Landspítala-Háskólasjúkrahúsi og Actavis, og raunfærnimat tanntækna í samstarfi við Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna og Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Námskeið framundan

Öll námskeið

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - A Vakt - Fyrir hádegi

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - A Vakt - Fyrir hádegi

Markhópur28. mar. 2017

Starfsfólk Fríhafnarinnar.

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - A Vakt - Fyrir hádegi

Staðsetning28. mar. 2017

Félagsheimili Íþrótta- og ungmennafélags Keflavíkur að Sunnubraut 34, 230 Reykjanesbæ.

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - A Vakt - Fyrir hádegi

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - A Vakt - Fyrir hádegi28. mar. 2017

Umfjöllun um leiðbeinandi og ráðgefandi sölu, tengisölu, viðbótarsölu og ánægjuna af því að selja. Lögð er áhersla traust, samkennd, samvinnu og samninga við viðskiptavin frekar en sölubrellur, sannfæringarkraft eða söluræður. Komið verður inn á hvernig maður selur og getur verið góður sölumaður þegar álagið er sem mest og búðin full af fólki.

Skráning/Skoða nánar

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Markhópur29. mar. 2017

Allir sem koma að gerða handbóka hjá stofnunum og fyrirtækjum.

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt29. mar. 2017

Stutt og hnitmiðað námskeið fyrir þá sem vilja læra að skrifa verklagsreglur. Nauðsynlegt námskeið fyrir þá sem eru að innleiða gæðahandbækur og jafnlaunastaðalinn.

Skráning/Skoða nánar

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - B Vakt - Fyrir hádegi

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - B Vakt - Fyrir hádegi

Markhópur30. mar. 2017

Starfsfólk Fríhafnarinnar.

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - B Vakt - Fyrir hádegi

Staðsetning30. mar. 2017

Félagsheimili Íþrótta- og ungmennafélags Keflavíkur að Sunnubraut 34, 230 Reykjanesbæ.

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - B Vakt - Fyrir hádegi

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - B Vakt - Fyrir hádegi30. mar. 2017

Umfjöllun um leiðbeinandi og ráðgefandi sölu, tengisölu, viðbótarsölu og ánægjuna af því að selja. Lögð er áhersla traust, samkennd, samvinnu og samninga við viðskiptavin frekar en sölubrellur, sannfæringarkraft eða söluræður. Komið verður inn á hvernig maður selur og getur verið góður sölumaður þegar álagið er sem mest og búðin full af fólki.

Skráning/Skoða nánar

Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið

Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið

Stund30. mar. 2017

30. mars. Námskeiðið stendur yfir í þrjár vikur.

Setja í dagatal
Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið

Markhópur30. mar. 2017

Námið hentar öllum sem vilja bæta almenna færni sína í Outlook.

Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið

Staðsetning30. mar. 2017

Vefnámskeið.

Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið

Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið30. mar. 2017

Frábært vefnámskeið fyrir alla sem vilja læra að nýta margþætta kosti Outlook til tíma- og verkefnastjórnunar. Sérstök áhersla er lögð á að fá yfirsýn yfir margskonar verkefni og samskipti við viðskiptavini og aðra tengiliði.

Skráning/Skoða nánar

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Markhópur29. mar. 2017

Allir sem koma að gerða handbóka hjá stofnunum og fyrirtækjum.

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt29. mar. 2017

Stutt og hnitmiðað námskeið fyrir þá sem vilja læra að skrifa verklagsreglur. Nauðsynlegt námskeið fyrir þá sem eru að innleiða gæðahandbækur og jafnlaunastaðalinn.

Skráning/Skoða nánar

Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið

Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið

Stund30. mar. 2017

30. mars. Námskeiðið stendur yfir í þrjár vikur.

Setja í dagatal
Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið

Markhópur30. mar. 2017

Námið hentar öllum sem vilja bæta almenna færni sína í Outlook.

Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið

Staðsetning30. mar. 2017

Vefnámskeið.

Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið

Outlook / Verkefna- og tímastjórnun - Vefnámskeið30. mar. 2017

Frábært vefnámskeið fyrir alla sem vilja læra að nýta margþætta kosti Outlook til tíma- og verkefnastjórnunar. Sérstök áhersla er lögð á að fá yfirsýn yfir margskonar verkefni og samskipti við viðskiptavini og aðra tengiliði.

Skráning/Skoða nánar

Word ritvinnsla, framhald - Vefnámskeið

Word ritvinnsla, framhald - Vefnámskeið

Stund13. apr. 2017

13. apríl. Stendur yfir í þjár vikur.

Setja í dagatal
Word ritvinnsla, framhald - Vefnámskeið

Markhópur13. apr. 2017

Námið hentar öllum sem vilja bæta kunnáttu sína og færni í Word.

Word ritvinnsla, framhald - Vefnámskeið

Staðsetning13. apr. 2017

Vefnámskeið.

Word ritvinnsla, framhald - Vefnámskeið

Word ritvinnsla, framhald - Vefnámskeið13. apr. 2017

Hér er farið í flóknari hluta Word forritsins og nemendum kennt hvernig láta má forritið vinna fyrir sig og einfalda þannig verklag. Áhersla er á tengingu við önnur forrit og sjálfvirkni við vinnu.

Skráning/Skoða nánar

Excel töflureiknir, framhald - Vefnámskeið

Excel töflureiknir, framhald - Vefnámskeið

Stund13. apr. 2017

13. apríl. Námskeiðið stendur yfir í þrjár vikur.

Setja í dagatal
Excel töflureiknir, framhald - Vefnámskeið

Markhópur13. apr. 2017

Námið hentar öllum sem vilja bæta kunnáttu sína og færni í Excel.

Excel töflureiknir, framhald - Vefnámskeið

Staðsetning13. apr. 2017

Vefnámskeið.

Excel töflureiknir, framhald - Vefnámskeið

Excel töflureiknir, framhald - Vefnámskeið13. apr. 2017

Námskeiðið Excel framhaldsnámskeið er hugsað fyrir þá sem hafa einhverja þekkingu og reynslu af forritinu. Allt efni hefur verið uppfært í samræmi við Office 2013. Kennt er á eldri kerfi fyrir þá sem þess óska.

Skráning/Skoða nánar

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - A Vakt - Fyrir hádegi

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - A Vakt - Fyrir hádegi

Markhópur28. mar. 2017

Starfsfólk Fríhafnarinnar.

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - A Vakt - Fyrir hádegi

Staðsetning28. mar. 2017

Félagsheimili Íþrótta- og ungmennafélags Keflavíkur að Sunnubraut 34, 230 Reykjanesbæ.

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - A Vakt - Fyrir hádegi

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - A Vakt - Fyrir hádegi28. mar. 2017

Umfjöllun um leiðbeinandi og ráðgefandi sölu, tengisölu, viðbótarsölu og ánægjuna af því að selja. Lögð er áhersla traust, samkennd, samvinnu og samninga við viðskiptavin frekar en sölubrellur, sannfæringarkraft eða söluræður. Komið verður inn á hvernig maður selur og getur verið góður sölumaður þegar álagið er sem mest og búðin full af fólki.

Skráning/Skoða nánar

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - B Vakt - Fyrir hádegi

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - B Vakt - Fyrir hádegi

Markhópur30. mar. 2017

Starfsfólk Fríhafnarinnar.

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - B Vakt - Fyrir hádegi

Staðsetning30. mar. 2017

Félagsheimili Íþrótta- og ungmennafélags Keflavíkur að Sunnubraut 34, 230 Reykjanesbæ.

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - B Vakt - Fyrir hádegi

Fríhafnarskólinn, Söluhvetjandi samskipti - B Vakt - Fyrir hádegi30. mar. 2017

Umfjöllun um leiðbeinandi og ráðgefandi sölu, tengisölu, viðbótarsölu og ánægjuna af því að selja. Lögð er áhersla traust, samkennd, samvinnu og samninga við viðskiptavin frekar en sölubrellur, sannfæringarkraft eða söluræður. Komið verður inn á hvernig maður selur og getur verið góður sölumaður þegar álagið er sem mest og búðin full af fólki.

Skráning/Skoða nánar

Seljudalur - Erfiðir einstaklingar

Seljudalur - Erfiðir einstaklingar

Stund12. apr. 2017

Miðvikudaginn 12. apríl, frá klukkan 13:00 - 16:00

Setja í dagatal
Seljudalur - Erfiðir einstaklingar

Markhópur12. apr. 2017

Starfsfólk Seljudals.

Seljudalur - Erfiðir einstaklingar

Staðsetning12. apr. 2017

Fjölskyldusetur Reykjanesbæjar, Skólavegi 1.

Seljudalur - Erfiðir einstaklingar

Seljudalur - Erfiðir einstaklingar12. apr. 2017

Skoðaðar verða leiðir til leysa úr erfiðum aðstæðum eins og kvörtunum, skömmum og ágreiningi ásamt því að fjallað verður um hvernig taka má á reiði og tilfinningahita og hafa betri stjórn á samskiptunum s.s. með þolinmæði og þrautseigju.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Jákvæð sálfræði

SSH - Jákvæð sálfræði

Stund06. apr. 2017

6. apríl. Kl. 13:00-16:00.

Setja í dagatal
SSH - Jákvæð sálfræði

Markhópur06. apr. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Jákvæð sálfræði

Staðsetning06. apr. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Jákvæð sálfræði

SSH - Jákvæð sálfræði06. apr. 2017

Jákvæð sálfræði fæst við rannsóknir á því sem fólk gerir rétt frekar en því sem fólk gerir rangt. Jákvæð sálfræði hefur þrjár grunnstoðir: jákvæðar tilfinningar, styrkleika og jákvæð samskipti.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Innkoma nýliða

SSH - Innkoma nýliða

Stund01. jún. 2017

1. júní. Kl. 9:00-15:30.

Setja í dagatal
SSH - Innkoma nýliða

Markhópur01. jún. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Innkoma nýliða

Staðsetning01. jún. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Innkoma nýliða

SSH - Innkoma nýliða01. jún. 2017

Skráning/Skoða nánar

Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám

Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám

Stund03. ágú. 2017

Námið hefst í ágúst 2017.

Setja í dagatal
Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám

Markhópur03. ágú. 2017

Námið er ætlað starfsfólki bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og sjálfstætt starfandi bókurum. Eingöngu fyrir félagsmenn.

Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám

Staðsetning03. ágú. 2017

Opni háskólinn í Reykjavík Menntavegi 1 101 Reykjavík.

Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám

Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám03. ágú. 2017

Undirbúningsnám á háskólastigi. Námið undirbýr nemendur fyrir próf á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis til viðurkenningar bókara, skv. 43.grein laga nr. 145/1994 um bókhald.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Stund04. apr. 2017

4. apríl frá klukkan 09:00 – 16:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Markhópur04. apr. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Staðsetning04. apr. 2017

Guðrúnartún 1, fyrsta hæð.

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár? 04. apr. 2017

Á námskeiðinu verður fjallað um hvernig vinnumarkaður gæti þróast á næstu áratugum. Spár gera ráð fyrir að hluti þeirra starfa sem eru til í dag muni „hverfa“ og önnur taki miklum breytingum. Því fyrr sem gripið verður til aðgerða sem taka mið af þessari framtíðarsýn því betur standa samfélög að vígi til að takast á við þessa þróun.

Skráning/Skoða nánar
Bjóðum nýjan framkvæmdastjóra velkominn til starfa

Bjóðum nýjan framkvæmdastjóra velkominn til starfa

20.febrúar.2017

Þau tímamót hafa orðið hjá okkur að nýr framkvæmdastjóri, Guðfinna Harðardóttir, hefur tekið til starfa. Hún hefur mikla og víðtæka reynslu sem kemur til með að nýtast setrinu vel. Guðfinna er með M.A. próf í mannauðsstjórnun frá Háskóla Íslands, cand. mag. próf í þýsku frá Kaupmannahafnarháskóla auk uppeldis- og kennslufræða til kennsluréttinda. Guðfinna hefur starfað sem mannauðssérfræðingur hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og við kjaramál, fullorðinsfræðslu og tölfræðiúrvinnslu hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífs, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Hagstofu Íslands. Um leið og við fögnum Guðfinnu kveðjum við Huldu Önnu og óskum henni velfarnaðar á nýjum vettvangi.

Skoða nánar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Fræðslusetrið Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum upp á starfstengda símenntun og veitir stofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. Þjónusta okkar er sérsniðin að þörfum þátttakenda um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og öflugs vefkerfis. Við sköpum samstarfsvettvang starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og samfélags. 

Skoða nánar

Fréttabréf

Skráðu þig á póstlistann okkar til að fylgjast með því sem er að gerast hjá okkur, nýjum námskeiðum, breyttum þjónustuliðum og spennandi ráðstefnum og fréttum.  - Skráðu þig í klúbbinn!

 

Fræðslusetrið Starfsmennt

Skipholt 50b, 3. hæð. 
105 Reykjavík.

Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9-16.
Sími: 550 0060.
Netfang: smennt(hjá)smennt.is.
Kt. 441001-2070.