Starfsmennt logo

Hvað vilt þú læra?

Við bjóðum fjölbreytt úrval náms, bæði styttri námskeið og lengri námsleiðir, sem efla starfshæfni og nýtast í lífi og starfi. Námið er allt skipulagt þannig að hægt sé að stunda það samhliða starfi. 

Við skiptum náminu hjá okkur í flokka eftir því hverjir geta sótt það. 

 

Allt nám er öllum aðildarfélögum okkar opið endurgjaldslaust en öðrum er bent á endurgreiðslur stéttarfélaga. 

 

Ráðgjafaþjónusta

Við veitum opinberum stofnunum heildstæða þjónustu á sviði mannauðs- og starfsþróunarmála ásamt því að veita stjórnendum faglegan stuðning í málaflokknum.

Þjónustan skiptist í:

Ráðgjafar okkar vinna í nánu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk, koma til móts við þarfir stofnanir og einstaklinga með sérsniðnum úrræðum og kappkosta að veita sveigjanlega, hagnýta og faglega mannauðsþjónustu.

Þjónustan er stofnunum að kostnaðarlausu að því gefnu að hún nýtist félagsmönnum aðildarfélaga Starfsmenntar. Þá hafa einnig verið gerðir samstarfssamningar við fræðslu- og mannauðssjóði annarra stéttarfélaga og  stofnunum þannig auðvelduð heildstæð nálgun á ráðgjafavinnunna.

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar um hvernig ráðgjafa- og mannauðsþjónustan getur nýst þér. 

Hvaða rétt á ég?  

Öll þjónusta Starfsmenntar er opinberum starfsmönnum í stéttarfélögum sem eiga aðilda að setrinu að kostnaðarlausu. Þeir sem standa utan aðildar geta þó sótt "Nám fyrir alla" gegn gjaldi, en við bendum á að flest stéttarfélög bjóða styrki og/eða endurgreiðslur vegna þátttöku í námi. Þar sem réttindi eru mjög mismunandi milli stéttarfélaga bendum við þátttakendum á að kanna rétt sinn hjá sínu félagi.

Aðildarfélagar okkar geta séð hvaða rétt þeir eiga hjá Starfsmennt með því að skrá sig inn á "Mínar síður". Við hvetjum fólk til að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna og ef upplýsingar þar reynast ekki réttar. Aðildarfélagar í fæðingarorlofi og þeir sem fá greiddar atvinnuleysisbætur þurfa að greiða fyrir þátttöku í námi að ríkisstarfsmönnum og félagsmönnum SFR undanskildum. 

Starfsmennt starfar á grundvelli bókunar í kjarasamningum og er ætlað að sinna heildstæðri þjónustu á sviði starfstengdrar símenntunar og mannauðseflingar fyrir opinberar stofnanir og starfsmenn þeirra. Ríkissjóður leggur fram 0,25% viðbótarframlag við heildarlaun allra aðildarfélaga. Einnig hafa verið gerðir samningar við mannauðssjóði Samflots, Kjalar og KSG, Ríkismennt og Sveitamennt sem greiða fyrir þátttöku sinna aðildarfélaga. 


Aðildarfélög Starfsmenntar  

Ferða- og dvalarstyrkir

Búseta á ekki að vera hindrun í námi. Því geta þeir aðildarfélagar okkar sem þurfa að sækja námskeið utan sinnar heimabyggðar sótt um ferða- og dvalarstyrki. Greitt er fyrir ferðakostnað og gistingu. Sótt er um með rafrænu umsóknareyðublaði. 

Nánari upplýsingar og umsókn.


Tækifæri til náms

Gildi símenntunar hefur margsannað sig. Hlutverk Starfsmenntar er að bjóða opinberum starfsmönnum starfstengt nám og tækifæri til starfsþróunar. Allt nám á okkar vegum er aðildarfélögum að kostnaðarlausu. Flest stéttarfélög greiða einnig fyrir aðgengi að námi með styrkjum til einstaklinga og stofnana. 

Starfsþróun og raunfærni

Starfsþróun felur í sér framgang í starfi, breytt verkefni og áherslur. Símenntun og markviss starfsþróunarstefna eru lykillinn að farsælli starfsþróun. Hluti af þessu getur einnig verið raunfærnimat starfsmanna þar sem reynsla og þekking eru metin á móti hæfnikröfum starfa. Margir sjóðir stéttarfélaga veita styrki til starfsþróunar. Yfirfærsla réttinda

Félagsaðild í stéttarfélögum tryggir ákveðin réttindi. Þar sem þau byggjast upp yfir tíma geta þau verið mismikil og þau færast almennt ekki milli stéttarfélaga nema með sérstökum samningum. Við hvetjum alla til að kanna stöðu og rétt til menntunar og námsstyrkja hjá sínu stéttarfélagi. 

Samstarfsverkefni  

Starfsmennt hefur frumkvæði að og tekur þátt í margskonar þróunar- og samstarfsverkefnum sem miða að því að vinna að nýjungum og styrkja innleiðingu verkefna á sviði menntunar og mannauðs. Algengustu samstarfsverkefnin eru unnin með stofnunum við hönnun náms og starfstengdra námsleiða. Þá greinum við hæfnikröfur starfa og eigum nú orðið öflugan þekkingargrunn þar að lútandi.  

Við tökum einnig þátt í norrænum og  evrópskum samstarfsverkefnum sem lúta að þróun fullorðinsfræðslu og náms. 

Að byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi

05.01.2017

Hér eru tvö frábær myndbönd sem við unnum með Vinnueftirlitinu, Forvarnir og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Í myndböndunum fjallar Svava Jónsdóttir um einelti og áreitni á vinnustöðum og hvernig skuli byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi. Það er einnig hægt að lesa sér til um málið í þessum tveimur bæklingum sem gefnir voru út nýverið.

Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

07.11.2016

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA), BSRB, Kvasir, Leikn, Bandalag háskólamanna (BHM), Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) undirrituðu nýverið yfirlýsingu um hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi.

Raunfærnimat í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

08.06.2016

Starfsmennt lauk nýlega tveimur raunfærnimatsverkefnum sem unnin voru með styrk frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Bæði verkefnin voru innan IPA - verkefnis FA. Raunfærnimat rannsóknartækna var unnið með Landspítala-Háskólasjúkrahúsi og Actavis, og raunfærnimat tanntækna í samstarfi við Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna og Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Námskeið framundan

Öll námskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Stund05. sep. 2017

5. september. Námskeiðið stendur yfir í 10 vikur.

Setja í dagatal
Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Markhópur05. sep. 2017

Námið hentar öllum sem vilja bæta almenna tölvufærni.

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Staðsetning05. sep. 2017

Vefnámskeið.

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið05. sep. 2017

Frábært alhliða tölvunámskeið þar sem farið er yfir alla helstu þætti er varða almenna tölvunotkun. Námskeiðið hentar þeim sem hafa litla reynslu en vilja efla þekkingu sína á rafrænu umhverfi.

Skráning/Skoða nánar

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Stund05. sep. 2017

5. september. Námskeiðið stendur yfir í þrjár vikur.

Setja í dagatal
Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Markhópur05. sep. 2017

Allir sem vilja efla færni sína í almennri tölvuleikni.

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Staðsetning05. sep. 2017

Vefnámskeið.

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið05. sep. 2017

Hnitmiðað og skemmtilegt námskeið þar sem farið er yfir allt það helsta sem þú þarft að kunna til að geta þér tölvur í daglegu lífi.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Skyndihjálp - I

SSH - Skyndihjálp - I

Stund07. sep. 2017

7. september. Kl. 12.00-15.00.

Setja í dagatal
SSH - Skyndihjálp - I

Markhópur07. sep. 2017

Nám ætlað starfsmönnum sem starfa að málefnum fatlaðs fólks í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Garðabæ.

SSH - Skyndihjálp - I

Staðsetning07. sep. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Skyndihjálp - I

SSH - Skyndihjálp - I 07. sep. 2017

Það er mikilvægt að geta brugðist rétt við þegar slys verður á vinnustað. Hér er farið yfir almenna skyndihjálp og þau atriði sem hafa ber í huga þegar unnið er með fötluðum.

Skráning/Skoða nánar

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Stund08. sep. 2017

8. september - 16. desember 2017. Kennt er aðra hverja helgi, á föstudögum frá kl. 16:15-19:15 og laugardögum frá kl. 9:30-12:30, nema laugardagana 29. apríl, 13. og 20. maí en þá hefst kennsla kl. 9:00 og henni lýkur kl. 15:30. Þá laugardaga sem kennt er til kl. 15:30 er ætlast til að allir nemendur taki þátt í rauntíma.

Setja í dagatal
Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Markhópur08. sep. 2017

Námið er ætlað þeim sem vinna við rekstur, bókhald og uppgjör verkefna og vilja dýpka þekkingu sína á því sviði. Eingöngu fyrir félagsmenn. Öðrum áhugasömum er bent á að snúa sér til Endurmenntunar Háskóla Íslands.

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Staðsetning08. sep. 2017

Dunhagi 7, 107 Reykjavík.

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám08. sep. 2017

Námslína fyrir aðila sem vilja öðlast hagnýta þekkingu á sviði fjármála og stýringu verkefna með áherslu á fjármál. Kynntar eru leiðir til að halda utan um kostnað og nýtingu fjármagns. Hægt er að sækja námið í staðnámi eða fjarnámi.

Skráning/Skoða nánar

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Stund05. sep. 2017

5. september. Námskeiðið stendur yfir í 10 vikur.

Setja í dagatal
Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Markhópur05. sep. 2017

Námið hentar öllum sem vilja bæta almenna tölvufærni.

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Staðsetning05. sep. 2017

Vefnámskeið.

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið05. sep. 2017

Frábært alhliða tölvunámskeið þar sem farið er yfir alla helstu þætti er varða almenna tölvunotkun. Námskeiðið hentar þeim sem hafa litla reynslu en vilja efla þekkingu sína á rafrænu umhverfi.

Skráning/Skoða nánar

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Stund05. sep. 2017

5. september. Námskeiðið stendur yfir í þrjár vikur.

Setja í dagatal
Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Markhópur05. sep. 2017

Allir sem vilja efla færni sína í almennri tölvuleikni.

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Staðsetning05. sep. 2017

Vefnámskeið.

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið05. sep. 2017

Hnitmiðað og skemmtilegt námskeið þar sem farið er yfir allt það helsta sem þú þarft að kunna til að geta þér tölvur í daglegu lífi.

Skráning/Skoða nánar

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Stund08. sep. 2017

8. september - 16. desember 2017. Kennt er aðra hverja helgi, á föstudögum frá kl. 16:15-19:15 og laugardögum frá kl. 9:30-12:30, nema laugardagana 29. apríl, 13. og 20. maí en þá hefst kennsla kl. 9:00 og henni lýkur kl. 15:30. Þá laugardaga sem kennt er til kl. 15:30 er ætlast til að allir nemendur taki þátt í rauntíma.

Setja í dagatal
Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Markhópur08. sep. 2017

Námið er ætlað þeim sem vinna við rekstur, bókhald og uppgjör verkefna og vilja dýpka þekkingu sína á því sviði. Eingöngu fyrir félagsmenn. Öðrum áhugasömum er bent á að snúa sér til Endurmenntunar Háskóla Íslands.

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Staðsetning08. sep. 2017

Dunhagi 7, 107 Reykjavík.

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám08. sep. 2017

Námslína fyrir aðila sem vilja öðlast hagnýta þekkingu á sviði fjármála og stýringu verkefna með áherslu á fjármál. Kynntar eru leiðir til að halda utan um kostnað og nýtingu fjármagns. Hægt er að sækja námið í staðnámi eða fjarnámi.

Skráning/Skoða nánar

Excel töflureiknir, grunnur - Vefnámskeið

Excel töflureiknir, grunnur - Vefnámskeið

Stund12. sep. 2017

12. september. Námskeiðið stendur yfir í þrjár vikur.

Setja í dagatal
Excel töflureiknir, grunnur - Vefnámskeið

Markhópur12. sep. 2017

Allir sem vilja geta nýtt Excel á markvissan hátt.

Excel töflureiknir, grunnur - Vefnámskeið

Staðsetning12. sep. 2017

Vefnámskeið.

Excel töflureiknir, grunnur - Vefnámskeið

Excel töflureiknir, grunnur - Vefnámskeið12. sep. 2017

Nýtt námskeið þar sem farið er yfir grunnverkfæri í Excel töflureikni. Skoðað er hvernig nota á formúlur, s.s. summu, frádrátt, marföldun og deilingu og hvernig gögnin eru útlitsmótuð.

Skráning/Skoða nánar

Patreksfjörður - Agastjórnun - frávik, greiningar og sérþarfir

Patreksfjörður - Agastjórnun - frávik, greiningar og sérþarfir

Markhópur21. ágú. 2017

Námskeiðið er ætlað starfsmönnum Patreksskóla og þeim sem hafa verið boðaðir.

Patreksfjörður - Agastjórnun - frávik, greiningar og sérþarfir

Patreksfjörður - Agastjórnun - frávik, greiningar og sérþarfir21. ágú. 2017

Námskeiðið er ætlað starfsmönnum Patreksskóla. Á námskeiðinu verður fjallað um jákvæða agastjórnun og leiðir til að skapa hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur á grunnskólaaldri.

Skráning/Skoða nánar

Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Stjórnendur

Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Stjórnendur

Stund12. sep. 2017

12. september. Kl. 13:00-16:00.

Setja í dagatal
Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Stjórnendur

Markhópur12. sep. 2017

Námskeiðið er ætlað stjórnendum hjá Kópavogsbæ.

Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Stjórnendur

Staðsetning12. sep. 2017

Bókasafn Kópavogs, Fjölnotasalur á 1. hæð.

Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Stjórnendur

Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Stjórnendur12. sep. 2017

Með starfsmannasamtali verður til staður og stund þar sem stjórnandi og starfsmaður setjast niður og ræða saman með skipulögðum hætti. Það er mjög gagnlegt fyrir stjórnanda að setjast niður með starfsmanni reglulega til að ræða frammistöðu í víðu samhengi.

Skráning/Skoða nánar

Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Starfsmenn

Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Starfsmenn

Stund13. sep. 2017

13. september. Kl. 13:00-16:00.

Setja í dagatal
Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Starfsmenn

Markhópur13. sep. 2017

Námskeiðið er ætlað starfsmönnum hjá Kópavogsbæ.

Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Starfsmenn

Staðsetning13. sep. 2017

Bókasafn Kópavogs, Fjölnotasalur á 1. hæð.

Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Starfsmenn

Kópavogur - Starfsmannasamtöl - Starfsmenn13. sep. 2017

Með starfsmannasamtali verður til staður og stund þar sem stjórnandi og starfsmaður setjast niður og ræða saman með skipulögðum hætti. Það er mjög gagnlegt fyrir stjórnanda að setjast niður með starfsmanni reglulega til að ræða frammistöðu í víðu samhengi.

Skráning/Skoða nánar

Viðurkenndur bókari - Menntaskólinn í Kópavogi

Viðurkenndur bókari - Menntaskólinn í Kópavogi

Stund21. ágú. 2017

Námið hefst 21. ágúst 2017.

Setja í dagatal
Viðurkenndur bókari - Menntaskólinn í Kópavogi

Markhópur21. ágú. 2017

Námið er ælað þeim sem starfa eða hafa hug á starfi á sviðum bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og stofnana. Eingöngu fyrir félagsmenn.

Viðurkenndur bókari - Menntaskólinn í Kópavogi

Staðsetning21. ágú. 2017

Menntaskólinn í Kópavogi Digranesvegi 51 200 Kópavogi.

Viðurkenndur bókari - Menntaskólinn í Kópavogi

Viðurkenndur bókari - Menntaskólinn í Kópavogi21. ágú. 2017

Nám til undirbúnings fyrir próf á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins til viðurkennds bókara, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald. Kennslan fer fram í samvinnu við KPMG.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Skyndihjálp - I

SSH - Skyndihjálp - I

Stund07. sep. 2017

7. september. Kl. 12.00-15.00.

Setja í dagatal
SSH - Skyndihjálp - I

Markhópur07. sep. 2017

Nám ætlað starfsmönnum sem starfa að málefnum fatlaðs fólks í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Garðabæ.

SSH - Skyndihjálp - I

Staðsetning07. sep. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Skyndihjálp - I

SSH - Skyndihjálp - I 07. sep. 2017

Það er mikilvægt að geta brugðist rétt við þegar slys verður á vinnustað. Hér er farið yfir almenna skyndihjálp og þau atriði sem hafa ber í huga þegar unnið er með fötluðum.

Skráning/Skoða nánar

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt

Stund11. sep. 2017

Mánudagurinn 11. september frá kl. 10 -15:30, þriðjudagurinn 12. september frá kl. 9 - 14:45 og miðvikudagurinn 13. september frá kl. 9 - 15.

Setja í dagatal
Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt

Markhópur11. sep. 2017

Launafulltrúa og þeir sem koma að starfsmanna- og kjaramálum hjá ríki og bæ.

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt

Staðsetning11. sep. 2017

Skipholt 50b, 105 Reykjavík.

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt11. sep. 2017

Markmiðið er að styrkja launafulltrúa og þá sem koma að starfsmanna og kjaramálum hjá ríki og bæ í starfi, með því að gefa heildarsýn yfir sviðið, kynna helstu ákvæði kjarasamninga og réttinda launþegans ásamt því að veita hagnýtar upplýsingar.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Jafnlaunastaðall og jafnlaunavottun - Einnig fjarkennt.

Forystufræðsla - Jafnlaunastaðall og jafnlaunavottun - Einnig fjarkennt.

Markhópur20. sep. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Jafnlaunastaðall og jafnlaunavottun - Einnig fjarkennt.

Staðsetning20. sep. 2017

Guðrúnartún 1, 1. hæð.

Forystufræðsla - Jafnlaunastaðall og jafnlaunavottun - Einnig fjarkennt.

Forystufræðsla - Jafnlaunastaðall og jafnlaunavottun - Einnig fjarkennt.20. sep. 2017

Gerð er grein fyrir Jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012, stjórntæki sem nýtist fyrirtækjum og stofnunum til að koma upp, innleiða, viðhalda og bæta stjórnun jafnlaunamála á sínum vinnustað. Einnig er gerð grein fyrir nýjum lögum, sem samþykkt voru 1. júní 2017, um jafnlaunavottun sem byggir á innleiðingu Jafnlaunastaðalsins.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt

Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt

Stund02. nóv. 2017

2. nóvember, frá klukkan 09:00 – 12:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt

Markhópur02. nóv. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt

Staðsetning02. nóv. 2017

Guðrúnartúni 1, fyrstu hæð.

Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt

Forystufræðsla - Karphúsið og kjarasamningar - Einnig fjarkennt02. nóv. 2017

Á námskeiðinu verður fjallað um hinn formlega feril við gerð kjarasamninga, atkvæðagreiðslu þeirra og um boðun verkfalla. Sérstaklega verður fjallað um boðun og framkvæmd verkfalla og vikið að ýmsum dómum þar sem lögmæti boðunar og framkvæmdar verkfalla hefur verið dregið í efa.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling

Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling

Stund17. nóv. 2017

17. nóvember, klukkan 10:00 – 17:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling

Markhópur17. nóv. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling

Staðsetning17. nóv. 2017

Grettisgötu 89, 105 Reykjavík.

Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling

Forystufræðsla - Starfsþrek og heilsuefling17. nóv. 2017

Fjallað er um áhættuþætti, þróun, einkenni og afleiðingar streitu í einkalífi og starfi. Rætt er um starfsþrot/kulnun í starfi og viðbrögð þar að lútandi.

Skráning/Skoða nánar
Frumvarp um jafnlaunavottun samþykkt

Frumvarp um jafnlaunavottun samþykkt

8.júní.2017

Á dögunum var frumvarp félagsmálaráðherra, Þorsteins Víglundssonar, samþykkt á Alþingi. Frumvarpið kveður á um lögfestingu skyldu til jafnlaunavottunar meðal fyrirtækja og stofnana með 25 eða fleiri starfsmenn en meginmarkmið þess er að vinna gegn kynbundnum launamun og stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Fræðslusetrinu Starfsmennt var falið að halda utan um námskeið til að styðja við og auðvelda innleiðingu jafnlaunastaðals hjá stofnunum og fyrirtækjum.

Skoða nánar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Fræðslusetrið Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum upp á starfstengda símenntun og veitir stofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. Þjónusta okkar er sérsniðin að þörfum þátttakenda um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og öflugs vefkerfis. Við sköpum samstarfsvettvang starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og samfélags. 

Skoða nánar

Fréttabréf

Skráðu þig á póstlistann okkar til að fylgjast með því sem er að gerast hjá okkur, nýjum námskeiðum, breyttum þjónustuliðum og spennandi ráðstefnum og fréttum.  - Skráðu þig í klúbbinn!

 

Fræðslusetrið Starfsmennt

Skipholt 50b, 3. hæð. 
105 Reykjavík.

Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9-16.
Sími: 550 0060.
Netfang: smennt(hjá)smennt.is.
Kt. 441001-2070.