Starfsmennt logo

Hvað vilt þú læra?

Við bjóðum fjölbreytt úrval náms, bæði styttri námskeið og lengri námsleiðir, sem efla starfshæfni og nýtast í lífi og starfi. Námið er allt skipulagt þannig að hægt sé að stunda það samhliða starfi. 

Við skiptum náminu hjá okkur í flokka eftir því hverjir geta sótt það. 

 

Allt nám er öllum aðildarfélögum okkar opið endurgjaldslaust en öðrum er bent á endurgreiðslur stéttarfélaga. 

 

Ráðgjafaþjónusta

Við veitum opinberum stofnunum heildstæða þjónustu á sviði mannauðs- og starfsþróunarmála ásamt því að veita stjórnendum faglegan stuðning í málaflokknum.

Þjónustan skiptist í:

Ráðgjafar okkar vinna í nánu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk, koma til móts við þarfir stofnanir og einstaklinga með sérsniðnum úrræðum og kappkosta að veita sveigjanlega, hagnýta og faglega mannauðsþjónustu.

Þjónustan er stofnunum að kostnaðarlausu að því gefnu að hún nýtist félagsmönnum aðildarfélaga Starfsmenntar. Þá hafa einnig verið gerðir samstarfssamningar við fræðslu- og mannauðssjóði annarra stéttarfélaga og  stofnunum þannig auðvelduð heildstæð nálgun á ráðgjafavinnunna.

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar um hvernig ráðgjafa- og mannauðsþjónustan getur nýst þér. 

Hvaða rétt á ég?  

Öll þjónusta Starfsmenntar er félagsmönnum allra aðildarfélaga að kostnaðarlausu. Þeir sem standa utan aðildar geta þó sótt "Nám fyrir alla" gegn gjaldi, en við bendum á að flest stéttarfélög bjóða styrki og/eða endurgreiðslur vegna þátttöku í námi. Þar sem réttindi eru mjög mismunandi milli stéttarfélaga bendum við þátttakendum á að kanna rétt sinn hjá sínu félagi.

Aðildarfélagar okkar geta séð hvaða rétt þeir eiga hjá Starfsmennt með því að skrá sig inn á "Mínar síður". Við hvetjum fólk til að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna og ef upplýsingar þar reynast ekki réttar. Aðildarfélagar í fæðingarorlofi og þeir sem fá greiddar atvinnuleysisbætur þurfa að greiða fyrir þátttöku í námi að ríkisstarfsmönnum og félagsmönnum SFR undanskildum. 

Starfsmennt starfar á grundvelli bókunar í kjarasamningum og er ætlað að sinna heildstæðri þjónustu á sviði starfstengdrar símenntunar og mannauðseflingar fyrir opinberar stofnanir og starfsmenn þeirra. Ríkissjóður leggur fram 0,25% viðbótarframlag við heildarlaun allra aðildarfélaga. Einnig hafa verið gerðir samningar við mannauðssjóði Samflots, Kjalar og KSG, Ríkismennt og Sveitamennt sem greiða fyrir þátttöku sinna aðildarfélaga. 


Aðildarfélög Starfsmenntar  

Ferða- og dvalarstyrkir

Búseta á ekki að vera hindrun í námi. Því geta þeir aðildarfélagar okkar sem þurfa að sækja námskeið utan sinnar heimabyggðar sótt um ferða- og dvalarstyrki. Greitt er fyrir ferðakostnað og gistingu. Sótt er um með rafrænu umsóknareyðublaði. 

Nánari upplýsingar og umsókn.


Tækifæri til náms

Gildi símenntunar hefur margsannað sig. Hlutverk Starfsmenntar er að bjóða opinberum starfsmönnum starfstengt nám og tækifæri til starfsþróunar. Allt nám á okkar vegum er aðildarfélögum að kostnaðarlausu. Flest stéttarfélög greiða einnig fyrir aðgengi að námi með styrkjum til einstaklinga og stofnana. 

Starfsþróun og raunfærni

Starfsþróun felur í sér framgang í starfi, breytt verkefni og áherslur. Símenntun og markviss starfsþróunarstefna eru lykillinn að farsælli starfsþróun. Hluti af þessu getur einnig verið raunfærnimat starfsmanna þar sem reynsla og þekking eru metin á móti hæfnikröfum starfa. Margir sjóðir stéttarfélaga veita styrki til starfsþróunar. Yfirfærsla réttinda

Félagsaðild í stéttarfélögum tryggir ákveðin réttindi. Þar sem þau byggjast upp yfir tíma geta þau verið mismikil og þau færast almennt ekki milli stéttarfélaga nema með sérstökum samningum. Við hvetjum alla til að kanna stöðu og rétt til menntunar og námsstyrkja hjá sínu stéttarfélagi. 

Samstarfsverkefni  

Starfsmennt hefur frumkvæði að og tekur þátt í margskonar þróunar- og samstarfsverkefnum sem miða að því að vinna að nýjungum og styrkja innleiðingu verkefna á sviði menntunar og mannauðs. Algengustu samstarfsverkefnin eru unnin með stofnunum við hönnun náms og starfstengdra námsleiða. Þá greinum við hæfnikröfur starfa og eigum nú orðið öflugan þekkingargrunn þar að lútandi.  

Við tökum einnig þátt í norrænum og  evrópskum samstarfsverkefnum sem lúta að þróun fullorðinsfræðslu og náms. 

Að byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi

05.01.2017

Hér eru tvö frábær myndbönd sem við unnum með Vinnueftirlitinu, Forvarnir og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Í myndböndunum fjallar Svava Jónsdóttir um einelti og áreitni á vinnustöðum og hvernig skuli byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi. Það er einnig hægt að lesa sér til um málið í þessum tveimur bæklingum sem gefnir voru út nýverið.

Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

07.11.2016

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA), BSRB, Kvasir, Leikn, Bandalag háskólamanna (BHM), Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) undirrituðu nýverið yfirlýsingu um hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi.

Raunfærnimat í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

08.06.2016

Starfsmennt lauk nýlega tveimur raunfærnimatsverkefnum sem unnin voru með styrk frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Bæði verkefnin voru innan IPA - verkefnis FA. Raunfærnimat rannsóknartækna var unnið með Landspítala-Háskólasjúkrahúsi og Actavis, og raunfærnimat tanntækna í samstarfi við Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna og Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Námskeið framundan

Öll námskeið

Þróttur/Kópavogur - Einelti í skólum, birtingarmyndir og viðbrögð. Hópur 1.

Þróttur/Kópavogur - Einelti í skólum, birtingarmyndir og viðbrögð. Hópur 1.

Markhópur02. maí 2017

Námskeiðið er ætlað starfsfólki íþróttamannvirkja í Kópavogi.

Þróttur/Kópavogur - Einelti í skólum, birtingarmyndir og viðbrögð. Hópur 1.

Staðsetning02. maí 2017

Íþróttahúsið Fagrilundur við Furugrund.

Þróttur/Kópavogur - Einelti í skólum, birtingarmyndir og viðbrögð. Hópur 1.

Þróttur/Kópavogur - Einelti í skólum, birtingarmyndir og viðbrögð. Hópur 1. 02. maí 2017

Hópur 1. Starfsfólk sundlauga og íþróttahúsa. Þriðjudaginn 2. maí kl. 10:30 - 13:30.

Skráning/Skoða nánar

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Markhópur03. maí 2017

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem gegna leiðandi hlutverki við innleiðingu jafnlaunastaðalsins á sínum vinnustað.

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Staðsetning03. maí 2017

Skipholt 50b, 105 Reykjavík.

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt03. maí 2017

Hagnýtt námskeið þar sem skrefin í innleiðingu staðalsins eru kynnt, hverju þarf að huga að, hvernig tryggja megi kerfisbundna innleiðingu og að kröfur séu uppfylltar. Sýnd eru meðal annars dæmi um tékklista og verk- og tímaáætlun. Að námskeiði loknu eiga þátttakendur að geta hafið vinnu við innleiðingu staðalsins á sínum vinnustað.

Skráning/Skoða nánar

Sýslumenn - Suðurnesjum - Er gaman í vinnunni?

Sýslumenn - Suðurnesjum - Er gaman í vinnunni?

Stund05. maí 2017

5. maí frá kl. 13:00 - 15:30.

Setja í dagatal
Sýslumenn - Suðurnesjum - Er gaman í vinnunni?

Markhópur05. maí 2017

Starfsmenn sýslumannsembættisins á Suðurnesjum.

Sýslumenn - Suðurnesjum - Er gaman í vinnunni?

Staðsetning05. maí 2017

Vatnsnesvegi 33, 230 Keflavík

Sýslumenn - Suðurnesjum - Er gaman í vinnunni?

Sýslumenn - Suðurnesjum - Er gaman í vinnunni?05. maí 2017

Viðhorf okkar gagnvart vinnunni og að sjá hlutina í jákvæðu ljósi og nota gott skopskyn skiptir hér öllu máli.

Skráning/Skoða nánar

Þróttur/Kópavogur - Einelti í skólum, birtingarmyndir og viðbrögð. Hópur 2.

Þróttur/Kópavogur - Einelti í skólum, birtingarmyndir og viðbrögð. Hópur 2.

Markhópur09. maí 2017

Námskeiðið er ætlað starfsfólki íþróttamannvirkja í Kópavogi.

Þróttur/Kópavogur - Einelti í skólum, birtingarmyndir og viðbrögð. Hópur 2.

Staðsetning09. maí 2017

Íþróttahúsið Fagrilundur við Furugrund.

Þróttur/Kópavogur - Einelti í skólum, birtingarmyndir og viðbrögð. Hópur 2.

Þróttur/Kópavogur - Einelti í skólum, birtingarmyndir og viðbrögð. Hópur 2. 09. maí 2017

Hópur 2. Starfsfólk sundlauga og íþróttahúsa. Þriðjudaginn 9. maí kl. 10:30 - 13:30.

Skráning/Skoða nánar

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Markhópur03. maí 2017

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem gegna leiðandi hlutverki við innleiðingu jafnlaunastaðalsins á sínum vinnustað.

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Staðsetning03. maí 2017

Skipholt 50b, 105 Reykjavík.

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt03. maí 2017

Hagnýtt námskeið þar sem skrefin í innleiðingu staðalsins eru kynnt, hverju þarf að huga að, hvernig tryggja megi kerfisbundna innleiðingu og að kröfur séu uppfylltar. Sýnd eru meðal annars dæmi um tékklista og verk- og tímaáætlun. Að námskeiði loknu eiga þátttakendur að geta hafið vinnu við innleiðingu staðalsins á sínum vinnustað.

Skráning/Skoða nánar

Jafnlaunastaðall - Gæðastjórnun og skjölun - Einnig fjarkennt

Jafnlaunastaðall - Gæðastjórnun og skjölun - Einnig fjarkennt

Markhópur10. maí 2017

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem gegna leiðandi hlutverki við innleiðingu jafnlaunastaðalsins á sínum vinnustað.

Jafnlaunastaðall - Gæðastjórnun og skjölun - Einnig fjarkennt

Staðsetning10. maí 2017

Skipholt 50b, 105 Reykjavík.

Jafnlaunastaðall - Gæðastjórnun og skjölun - Einnig fjarkennt

Jafnlaunastaðall - Gæðastjórnun og skjölun - Einnig fjarkennt10. maí 2017

Á námskeiðinu er fjallað almennt um hugmynda- og aðferðafræði gæðastjórnunar og ávinning af innleiðingu skjalastjórnunar á vinnustað.

Skráning/Skoða nánar

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Markhópur17. maí 2017

Allir sem koma að gerða handbóka hjá stofnunum og fyrirtækjum.

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt17. maí 2017

Stutt og hnitmiðað námskeið fyrir þá sem vilja læra að skrifa verklagsreglur. Nauðsynlegt námskeið fyrir þá sem eru að innleiða gæðahandbækur og jafnlaunastaðalinn.

Skráning/Skoða nánar

Ísafjörður - Stjórnun álags og streitu

Ísafjörður - Stjórnun álags og streitu

Stund18. maí 2017

18. maí frá kl. 13:00 - 17:00.

Setja í dagatal
Ísafjörður - Stjórnun álags og streitu

Markhópur18. maí 2017

Þeir sem vilja geta greint eigin streituviðbrögð og streituþol.

Ísafjörður - Stjórnun álags og streitu

Staðsetning18. maí 2017

Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12, 400 Ísafirði.

Ísafjörður - Stjórnun álags og streitu

Ísafjörður - Stjórnun álags og streitu18. maí 2017

Á námskeiðinu greina þátttakendur eigin streituviðbrögð og streituþol. Fyrsta skrefið við að ná tökum á streitu er að þekkja eigin streituviðbrögð og vita hversu mikið álag við þolum. Þeir sem eru ekki meðvitaðir um eigið tilfinningalegt ástand eru ekki líklegir til að geta stjórnað því. Síðan er farið í markvissar aðferðir til að stjórna og meðhöndla streitu og álagi.

Skráning/Skoða nánar

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við ólíka hópa, börn, unglinga, aldraða og fatlaða. Hópur 2.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við ólíka hópa, börn, unglinga, aldraða og fatlaða. Hópur 2.

Markhópur25. apr. 2017

Námskeiðið er ætlað starfsfólki íþróttamannvirkja í Kópavogi.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við ólíka hópa, börn, unglinga, aldraða og fatlaða. Hópur 2.

Staðsetning25. apr. 2017

Íþróttahúsið Fagrilundur við Furugrund.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við ólíka hópa, börn, unglinga, aldraða og fatlaða. Hópur 2.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við ólíka hópa, börn, unglinga, aldraða og fatlaða. Hópur 2. 25. apr. 2017

Hópur 2. Starfsfólk sundlauga og íþróttahúsa. Þriðjudaginn 25. apríl og miðvikudaginn 26. apríl kl. 10:30 - 13:30.

Skráning/Skoða nánar

Seljudalur - Álag og streita

Seljudalur - Álag og streita

Stund26. apr. 2017

Miðvikudaginn 26. apríl, frá klukkan 13:00 - 16:00

Setja í dagatal
Seljudalur - Álag og streita

Markhópur26. apr. 2017

Starfsfólk Seljudals og þeir sem starfa á sambýlum í Reykjanesbæ.

Seljudalur - Álag og streita

Staðsetning26. apr. 2017

Fjölskyldusetur Reykjanesbæjar, Skólavegi 1.

Seljudalur - Álag og streita

Seljudalur - Álag og streita26. apr. 2017

Námskeiðið miðar að því að efla sjálfstraust og starfsánægju einstaklinga. Jafnframt að fá þátttakendur til að skoða sjálfa sig, eigin styrkleika og takmarkanir. Fjallað verður um ábyrgð einstaklings á eigin starfsþróun og líðan í lífi og starfi.

Skráning/Skoða nánar

Skálatún - Nauðung - Hópur 1

Skálatún - Nauðung - Hópur 1

Stund27. apr. 2017

Kl. 9:00-12:00.

Setja í dagatal
Skálatún - Nauðung - Hópur 1

Markhópur27. apr. 2017

Starfsfólk Skálatúns.

Skálatún - Nauðung - Hópur 1

Staðsetning27. apr. 2017

Skálatún

Skálatún - Nauðung - Hópur 1

Skálatún - Nauðung - Hópur 127. apr. 2017

Á námskeiðinu verður fjallað um hugtökin nauðung og þvingun út frá mismunandi sjónarhornum. Einnig verður fjallað um helstu lög og reglur varðandi nauðung í starfi með fötluðum.

Skráning/Skoða nánar

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt

Stund15. maí 2017

Mánudaginn 15. maí frá kl. 10 -15:30, þriðjudaginn 16. maí frá kl. 9 - 14:45 og miðvikudaginn 17. maí frá kl. 9 - 15.

Setja í dagatal
Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt

Markhópur15. maí 2017

Launafulltrúa og þeir sem koma að starfsmanna- og kjaramálum hjá ríki og bæ.

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt

Staðsetning15. maí 2017

Skipholt 50b, 105 Reykjavík.

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt

Launaskólinn - Þema IV - Mannauður og hæfni - Einnig fjarkennt15. maí 2017

Markmiðið er að styrkja launafulltrúa og þá sem koma að starfsmanna og kjaramálum hjá ríki og bæ í starfi, með því að gefa heildarsýn yfir sviðið, kynna helstu ákvæði kjarasamninga og réttinda launþegans ásamt því að veita hagnýtar upplýsingar.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Innkoma nýliða

SSH - Innkoma nýliða

Stund01. jún. 2017

1. júní. Kl. 9:00-15:30.

Setja í dagatal
SSH - Innkoma nýliða

Markhópur01. jún. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Innkoma nýliða

Staðsetning01. jún. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Innkoma nýliða

SSH - Innkoma nýliða01. jún. 2017

Skráning/Skoða nánar

Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám

Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám

Stund03. ágú. 2017

Námið hefst í ágúst 2017.

Setja í dagatal
Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám

Markhópur03. ágú. 2017

Námið er ætlað starfsfólki bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og sjálfstætt starfandi bókurum. Eingöngu fyrir félagsmenn.

Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám

Staðsetning03. ágú. 2017

Opni háskólinn í Reykjavík Menntavegi 1 101 Reykjavík.

Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám

Viðurkenndur bókari - Opni háskólinn í HR - Fjarnám03. ágú. 2017

Undirbúningsnám á háskólastigi. Námið undirbýr nemendur fyrir próf á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis til viðurkenningar bókara, skv. 43.grein laga nr. 145/1994 um bókhald.

Skráning/Skoða nánar

Athugið

Engin námskeið á döfinni í þessum flokki. Vinsamlegast líttu við síðar!

Stjórnunarréttur og starfsskyldur opinberra starfsmanna

Stjórnunarréttur og starfsskyldur opinberra starfsmanna

24.apríl.2017

Enn eru nokkur sæti laus á frábært námskeið fyrir alla stjórnendur og launafulltrúa sem starfa hjá hinu opinbera. Á námskeiðinu Mannauðsmál hjá ríkinu - stjórnunarréttur og starfsskyldur er fjallað um starfsmannarétt, eins og hann snýr að starfsmönnum ríkisins og ríkinu sem vinnuveitanda. Meðal annars verður fjallað um upphaf starfsins, málsmeðferð við veitingu embætta og starfa og hverra sjónarmiða veitingarvalds ber að gæta við val á starfsmanni. Sérstaklega verður fjallað um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna, en þ.á.m. er tjáningarfrelsi og þagnarskylda, hlýðni- og trúnaðarskylda, réttur til launa og lífeyrisréttindi.

Skoða nánar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Fræðslusetrið Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum upp á starfstengda símenntun og veitir stofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. Þjónusta okkar er sérsniðin að þörfum þátttakenda um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og öflugs vefkerfis. Við sköpum samstarfsvettvang starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og samfélags. 

Skoða nánar

Fréttabréf

Skráðu þig á póstlistann okkar til að fylgjast með því sem er að gerast hjá okkur, nýjum námskeiðum, breyttum þjónustuliðum og spennandi ráðstefnum og fréttum.  - Skráðu þig í klúbbinn!

 

Fræðslusetrið Starfsmennt

Skipholt 50b, 3. hæð. 
105 Reykjavík.

Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9-16.
Sími: 550 0060.
Netfang: smennt(hjá)smennt.is.
Kt. 441001-2070.