Starfsmennt logo

Hvað vilt þú læra?

Við bjóðum fjölbreytt úrval náms, bæði styttri námskeið og lengri námsleiðir, sem efla starfshæfni og nýtast í lífi og starfi. Námið er allt skipulagt þannig að hægt sé að stunda það samhliða starfi. 

Við skiptum náminu hjá okkur í flokka eftir því hverjir geta sótt það. 

 

Allt nám er öllum aðildarfélögum okkar opið endurgjaldslaust en öðrum er bent á endurgreiðslur stéttarfélaga. 

 

Ráðgjafaþjónusta

Við veitum opinberum stofnunum heildstæða þjónustu á sviði mannauðs- og starfsþróunarmála ásamt því að veita stjórnendum faglegan stuðning í málaflokknum.

Þjónustan skiptist í:

Ráðgjafar okkar vinna í nánu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk, koma til móts við þarfir stofnanir og einstaklinga með sérsniðnum úrræðum og kappkosta að veita sveigjanlega, hagnýta og faglega mannauðsþjónustu.

Þjónustan er stofnunum að kostnaðarlausu að því gefnu að hún nýtist félagsmönnum aðildarfélaga Starfsmenntar. Þá hafa einnig verið gerðir samstarfssamningar við fræðslu- og mannauðssjóði annarra stéttarfélaga og  stofnunum þannig auðvelduð heildstæð nálgun á ráðgjafavinnunna.

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar um hvernig ráðgjafa- og mannauðsþjónustan getur nýst þér. 

Hvaða rétt á ég?  

Öll þjónusta Starfsmenntar er félagsmönnum allra aðildarfélaga að kostnaðarlausu. Þeir sem standa utan aðildar geta þó sótt "Nám fyrir alla" gegn gjaldi, en við bendum á að flest stéttarfélög bjóða styrki og/eða endurgreiðslur vegna þátttöku í námi. Þar sem réttindi eru mjög mismunandi milli stéttarfélaga bendum við þátttakendum á að kanna rétt sinn hjá sínu félagi.

Aðildarfélagar okkar geta séð hvaða rétt þeir eiga hjá Starfsmennt með því að skrá sig inn á "Mínar síður". Við hvetjum fólk til að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna og ef upplýsingar þar reynast ekki réttar. Aðildarfélagar í fæðingarorlofi og þeir sem fá greiddar atvinnuleysisbætur þurfa að greiða fyrir þátttöku í námi að ríkisstarfsmönnum og félagsmönnum SFR undanskildum. 

Starfsmennt starfar á grundvelli bókunar í kjarasamningum og er ætlað að sinna heildstæðri þjónustu á sviði starfstengdrar símenntunar og mannauðseflingar fyrir opinberar stofnanir og starfsmenn þeirra. Ríkissjóður leggur fram 0,25% viðbótarframlag við heildarlaun allra aðildarfélaga. Einnig hafa verið gerðir samningar við mannauðssjóði Samflots, Kjalar og KSG, Ríkismennt og Sveitamennt sem greiða fyrir þátttöku sinna aðildarfélaga. 


Aðildarfélög Starfsmenntar  

Ferða- og dvalarstyrkir

Búseta á ekki að vera hindrun í námi. Því geta þeir aðildarfélagar okkar sem þurfa að sækja námskeið utan sinnar heimabyggðar sótt um ferða- og dvalarstyrki. Greitt er fyrir ferðakostnað og gistingu. Sótt er um með rafrænu umsóknareyðublaði. 

Nánari upplýsingar og umsókn.


Tækifæri til náms

Gildi símenntunar hefur margsannað sig. Hlutverk Starfsmenntar er að bjóða opinberum starfsmönnum starfstengt nám og tækifæri til starfsþróunar. Allt nám á okkar vegum er aðildarfélögum að kostnaðarlausu. Flest stéttarfélög greiða einnig fyrir aðgengi að námi með styrkjum til einstaklinga og stofnana. 

Starfsþróun og raunfærni

Starfsþróun felur í sér framgang í starfi, breytt verkefni og áherslur. Símenntun og markviss starfsþróunarstefna eru lykillinn að farsælli starfsþróun. Hluti af þessu getur einnig verið raunfærnimat starfsmanna þar sem reynsla og þekking eru metin á móti hæfnikröfum starfa. Margir sjóðir stéttarfélaga veita styrki til starfsþróunar. Yfirfærsla réttinda

Félagsaðild í stéttarfélögum tryggir ákveðin réttindi. Þar sem þau byggjast upp yfir tíma geta þau verið mismikil og þau færast almennt ekki milli stéttarfélaga nema með sérstökum samningum. Við hvetjum alla til að kanna stöðu og rétt til menntunar og námsstyrkja hjá sínu stéttarfélagi. 

Samstarfsverkefni  

Starfsmennt hefur frumkvæði að og tekur þátt í margskonar þróunar- og samstarfsverkefnum sem miða að því að vinna að nýjungum og styrkja innleiðingu verkefna á sviði menntunar og mannauðs. Algengustu samstarfsverkefnin eru unnin með stofnunum við hönnun náms og starfstengdra námsleiða. Þá greinum við hæfnikröfur starfa og eigum nú orðið öflugan þekkingargrunn þar að lútandi.  

Við tökum einnig þátt í norrænum og  evrópskum samstarfsverkefnum sem lúta að þróun fullorðinsfræðslu og náms. 

Að byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi

05.01.2017

Hér eru tvö frábær myndbönd sem við unnum með Vinnueftirlitinu, Forvarnir og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Í myndböndunum fjallar Svava Jónsdóttir um einelti og áreitni á vinnustöðum og hvernig skuli byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi. Það er einnig hægt að lesa sér til um málið í þessum tveimur bæklingum sem gefnir voru út nýverið.

Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

07.11.2016

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA), BSRB, Kvasir, Leikn, Bandalag háskólamanna (BHM), Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) undirrituðu nýverið yfirlýsingu um hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi.

Raunfærnimat í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

08.06.2016

Starfsmennt lauk nýlega tveimur raunfærnimatsverkefnum sem unnin voru með styrk frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Bæði verkefnin voru innan IPA - verkefnis FA. Raunfærnimat rannsóknartækna var unnið með Landspítala-Háskólasjúkrahúsi og Actavis, og raunfærnimat tanntækna í samstarfi við Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna og Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Námskeið framundan

Öll námskeið

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Markhópur01. mar. 2017

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem gegna leiðandi hlutverki við innleiðingu jafnlaunastaðalsins á sínum vinnustað.

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Staðsetning01. mar. 2017

Skipholt 50b, 105 Reykjavík.

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt01. mar. 2017

Hagnýtt námskeið þar sem skrefin í innleiðingu staðalsins eru kynnt, hverju þarf að huga að, hvernig tryggja megi kerfisbundna innleiðingu og að kröfur séu uppfylltar. Sýnd eru meðal annars dæmi um tékklista og verk- og tímaáætlun. Að námskeiði loknu eiga þátttakendur að geta hafið vinnu við innleiðingu staðalsins á sínum vinnustað.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Þjónandi leiðsögn

SSH - Þjónandi leiðsögn

Stund02. mar. 2017

2. mars. Kl. 9:00-12:00.

Setja í dagatal
SSH - Þjónandi leiðsögn

Markhópur02. mar. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Þjónandi leiðsögn

Staðsetning02. mar. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Þjónandi leiðsögn

SSH - Þjónandi leiðsögn02. mar. 2017

Í fyrirlestrinum verður farið í grunnstoðir þessarar hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar (e. Gentle Teaching), hvernig hún nýtist í störfum okkar og hvernig hún samtvinnast við þá hugmyndafræði sem bundinn er í lög- og mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að.

Skráning/Skoða nánar

Hafnarfjörður - Að nýta tímann rétt... Tímastjórnun og forgangsröðun

Hafnarfjörður - Að nýta tímann rétt... Tímastjórnun og forgangsröðun

Markhópur02. mar. 2017

Námskeið ætlað skólaritarurum og starfsfólki bókasafna.

Hafnarfjörður - Að nýta tímann rétt... Tímastjórnun og forgangsröðun

Hafnarfjörður - Að nýta tímann rétt... Tímastjórnun og forgangsröðun02. mar. 2017

Námskeið ætlað skólaritarurum og starfsfólki bókasafna. Þau atriði sem viðskiptavinir meta þjónustuna á eru nokkur: Hraði, þekking á þjónustu, áreiðanleiki, frumkvæði, viðmót og ásýnd vinnustaðarins og starfsfólks.

Skráning/Skoða nánar

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Markhópur02. mar. 2017

Allir sem koma að gerða handbóka hjá stofnunum og fyrirtækjum.

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt02. mar. 2017

Stutt og hnitmiðað námskeið fyrir þá sem vilja læra að skrifa verklagsreglur. Nauðsynlegt námskeið fyrir þá sem eru að innleiða gæðahandbækur og jafnlaunastaðalinn.

Skráning/Skoða nánar

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Markhópur01. mar. 2017

Námskeiðið er ætlað öllum þeim sem gegna leiðandi hlutverki við innleiðingu jafnlaunastaðalsins á sínum vinnustað.

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Staðsetning01. mar. 2017

Skipholt 50b, 105 Reykjavík.

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt

Jafnlaunastaðall - Kynning á jafnlaunastaðli og inngangur - Einnig fjarkennt01. mar. 2017

Hagnýtt námskeið þar sem skrefin í innleiðingu staðalsins eru kynnt, hverju þarf að huga að, hvernig tryggja megi kerfisbundna innleiðingu og að kröfur séu uppfylltar. Sýnd eru meðal annars dæmi um tékklista og verk- og tímaáætlun. Að námskeiði loknu eiga þátttakendur að geta hafið vinnu við innleiðingu staðalsins á sínum vinnustað.

Skráning/Skoða nánar

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Markhópur02. mar. 2017

Allir sem koma að gerða handbóka hjá stofnunum og fyrirtækjum.

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt

Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum - Einnig fjarkennt02. mar. 2017

Stutt og hnitmiðað námskeið fyrir þá sem vilja læra að skrifa verklagsreglur. Nauðsynlegt námskeið fyrir þá sem eru að innleiða gæðahandbækur og jafnlaunastaðalinn.

Skráning/Skoða nánar

Photoshop - Vefnámskeið

Photoshop - Vefnámskeið

Stund02. mar. 2017

23. febrúar. Námskeiðið stendur í 3 vikur.

Setja í dagatal
Photoshop - Vefnámskeið

Markhópur02. mar. 2017

Námið hentar öllum sem vilja kynnast og bæta færni sína í Photoshop.

Photoshop - Vefnámskeið

Staðsetning02. mar. 2017

Vefnámskeið.

Photoshop - Vefnámskeið

Photoshop - Vefnámskeið02. mar. 2017

Frábært námskeið fyrir alla sem vilja taka sín fyrstu skref í Photoshop. Þú ferð í gegnum skemmtileg verkefni þar sem þú lærir á öll helstu lykilverkfæri í Photoshop.

Skráning/Skoða nánar

Árangursrík framsögn og tjáning

Árangursrík framsögn og tjáning

Stund06. mar. 2017

Mánudaginn 6. mars og fimmtudaginn 9 mars, frá kl. 16:15 - 19:15

Setja í dagatal
Árangursrík framsögn og tjáning

Markhópur06. mar. 2017

Fyrir þá sem þurfa að standa fyrir máli sínu vegna atvinnu sinnar, halda fyrirlestra og/eða kynningar. Eingöngu fyrir félagsmenn.

Árangursrík framsögn og tjáning

Staðsetning06. mar. 2017

Endurmenntun Háskóla Íslands, Dunhaga 7, 107 Reykjavík.

Árangursrík framsögn og tjáning

Árangursrík framsögn og tjáning06. mar. 2017

Á þessu námskeiði verður byggð upp tækni til ná frekari árangri í því að halda fyrirlestur og tala fyrir framan hóp. Í gegnum markvissar æfingar öðlast þátttakendur meira öryggi í framkomu og geta byggt upp persónulegan frásagnarstíl eftir sínum þörfum.

Skráning/Skoða nánar

Hafnarfjörður - Lærðu að þekkja einelti - viðbrögð, forvarnir

Hafnarfjörður - Lærðu að þekkja einelti - viðbrögð, forvarnir

Markhópur22. feb. 2017

Námskeiðið er ætlað starfsmönnum grunnskóla Hafnarfjarðar.

Hafnarfjörður - Lærðu að þekkja einelti - viðbrögð, forvarnir

Hafnarfjörður - Lærðu að þekkja einelti - viðbrögð, forvarnir22. feb. 2017

Námskeiðið er ætlað starfsmönnum grunnskóla Hafnarfjarðar. Á námskeiðinu verður fjallað um einelti í skólum, einkenni þess og birtingarmyndir.

Skráning/Skoða nánar

Seljudalur - Nauðung

Seljudalur - Nauðung

Stund22. feb. 2017

Miðvikudaginn 22. febrúar, frá klukkan 13:00 - 16:00

Setja í dagatal
Seljudalur - Nauðung

Markhópur22. feb. 2017

Starfsfólk Seljudals.

Seljudalur - Nauðung

Staðsetning22. feb. 2017

Fjölskyldusetur Reykjanesbæjar, Skólavegi 1.

Seljudalur - Nauðung

Seljudalur - Nauðung22. feb. 2017

Á námskeiðinu verður fjallað um hugtökin nauðung og þvingun út frá mismunandi sjónarhornum. Einnig verður fjallað um helstu lög og reglur varðandi nauðung í starfi með fötluðum.

Skráning/Skoða nánar

Hafnarfjörður - Að nýta tímann rétt... Tímastjórnun og forgangsröðun

Hafnarfjörður - Að nýta tímann rétt... Tímastjórnun og forgangsröðun

Markhópur02. mar. 2017

Námskeið ætlað skólaritarurum og starfsfólki bókasafna.

Hafnarfjörður - Að nýta tímann rétt... Tímastjórnun og forgangsröðun

Hafnarfjörður - Að nýta tímann rétt... Tímastjórnun og forgangsröðun02. mar. 2017

Námskeið ætlað skólaritarurum og starfsfólki bókasafna. Þau atriði sem viðskiptavinir meta þjónustuna á eru nokkur: Hraði, þekking á þjónustu, áreiðanleiki, frumkvæði, viðmót og ásýnd vinnustaðarins og starfsfólks.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Þjónandi leiðsögn

SSH - Þjónandi leiðsögn

Stund23. feb. 2017

23. febrúar. Kl. 9:00-12:00.

Setja í dagatal
SSH - Þjónandi leiðsögn

Markhópur23. feb. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Þjónandi leiðsögn

Staðsetning23. feb. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Þjónandi leiðsögn

SSH - Þjónandi leiðsögn23. feb. 2017

Í fyrirlestrinum verður farið í grunnstoðir þessarar hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar (e. Gentle Teaching), hvernig hún nýtist í störfum okkar og hvernig hún samtvinnast við þá hugmyndafræði sem bundinn er í lög- og mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Þjónandi leiðsögn

SSH - Þjónandi leiðsögn

Stund02. mar. 2017

2. mars. Kl. 9:00-12:00.

Setja í dagatal
SSH - Þjónandi leiðsögn

Markhópur02. mar. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Þjónandi leiðsögn

Staðsetning02. mar. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Þjónandi leiðsögn

SSH - Þjónandi leiðsögn02. mar. 2017

Í fyrirlestrinum verður farið í grunnstoðir þessarar hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar (e. Gentle Teaching), hvernig hún nýtist í störfum okkar og hvernig hún samtvinnast við þá hugmyndafræði sem bundinn er í lög- og mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Öryggi og áföll - Viðbrögð við áföllum á vinnustað

SSH - Öryggi og áföll - Viðbrögð við áföllum á vinnustað

Markhópur09. mar. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað þeim sem boðaðir hafa verið á það.

SSH - Öryggi og áföll - Viðbrögð við áföllum á vinnustað

Staðsetning09. mar. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Öryggi og áföll - Viðbrögð við áföllum á vinnustað

SSH - Öryggi og áföll - Viðbrögð við áföllum á vinnustað09. mar. 2017

Á námskeiðinu verður fjallað um viðbrögð við áföllum og þátttakendur fræddir um mögulegar afleiðingar alvarlegra áfalla.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Viðburðastjórnun

Forystufræðsla - Viðburðastjórnun

Stund07. mar. 2017

7. mars, klukkan 09:00 – 16:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Viðburðastjórnun

Markhópur07. mar. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Viðburðastjórnun

Staðsetning07. mar. 2017

Grettisgötu 89, 105 Reykjavík.

Forystufræðsla - Viðburðastjórnun

Forystufræðsla - Viðburðastjórnun 07. mar. 2017

Um er að ræða hagnýtt námskeið fyrir alla þá sem koma með einhverjum hætti að skipulagningu viðburða s.s. funda, málþinga og ráðstefna svo eitthvað sé nefnt.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Stund04. apr. 2017

4. apríl frá klukkan 09:00 – 16:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Markhópur04. apr. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Staðsetning04. apr. 2017

Guðrúnartún 1, fyrsta hæð.

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár? 04. apr. 2017

Á námskeiðinu verður fjallað um hvernig vinnumarkaður gæti þróast á næstu áratugum. Spár gera ráð fyrir að hluti þeirra starfa sem eru til í dag muni „hverfa“ og önnur taki miklum breytingum. Því fyrr sem gripið verður til aðgerða sem taka mið af þessari framtíðarsýn því betur standa samfélög að vígi til að takast á við þessa þróun.

Skráning/Skoða nánar
Bjóðum nýjan framkvæmdastjóra velkominn til starfa

Bjóðum nýjan framkvæmdastjóra velkominn til starfa

20.febrúar.2017

Þau tímamót hafa orðið hjá okkur að nýr framkvæmdastjóri, Guðfinna Harðardóttir, hefur tekið til starfa. Hún hefur mikla og víðtæka reynslu sem kemur til með að nýtast setrinu vel. Guðfinna er með M.A. próf í mannauðsstjórnun frá Háskóla Íslands, cand. mag. próf í þýsku frá Kaupmannahafnarháskóla auk uppeldis- og kennslufræða til kennsluréttinda. Guðfinna hefur starfað sem mannauðssérfræðingur hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og við kjaramál, fullorðinsfræðslu og tölfræðiúrvinnslu hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífs, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Hagstofu Íslands. Um leið og við fögnum Guðfinnu kveðjum við Huldu Önnu og óskum henni velfarnaðar á nýjum vettvangi.

Skoða nánar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Fræðslusetrið Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum upp á starfstengda símenntun og veitir stofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. Þjónusta okkar er sérsniðin að þörfum þátttakenda um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og öflugs vefkerfis. Við sköpum samstarfsvettvang starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og samfélags. 

Skoða nánar

Fréttabréf

Skráðu þig á póstlistann okkar til að fylgjast með því sem er að gerast hjá okkur, nýjum námskeiðum, breyttum þjónustuliðum og spennandi ráðstefnum og fréttum.  - Skráðu þig í klúbbinn!

 

Fræðslusetrið Starfsmennt

Skipholt 50b, 3. hæð. 
105 Reykjavík.

Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9-16.
Sími: 550 0060.
Netfang: smennt(hjá)smennt.is.
Kt. 441001-2070.