Starfsmennt logo

Hvað vilt þú læra?

Við bjóðum fjölbreytt úrval náms, bæði styttri námskeið og lengri námsleiðir, sem efla starfshæfni og nýtast í lífi og starfi. Námið er allt skipulagt þannig að hægt sé að stunda það samhliða starfi. 

Við skiptum náminu hjá okkur í flokka eftir því hverjir geta sótt það. 

 

Allt nám er öllum aðildarfélögum okkar opið endurgjaldslaust en öðrum er bent á endurgreiðslur stéttarfélaga. 

 

Ráðgjafaþjónusta

Við veitum opinberum stofnunum heildstæða þjónustu á sviði mannauðs- og starfsþróunarmála ásamt því að veita stjórnendum faglegan stuðning í málaflokknum.

Þjónustan skiptist í:

Ráðgjafar okkar vinna í nánu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk, koma til móts við þarfir stofnanir og einstaklinga með sérsniðnum úrræðum og kappkosta að veita sveigjanlega, hagnýta og faglega mannauðsþjónustu.

Þjónustan er stofnunum að kostnaðarlausu að því gefnu að hún nýtist félagsmönnum aðildarfélaga Starfsmenntar. Þá hafa einnig verið gerðir samstarfssamningar við fræðslu- og mannauðssjóði annarra stéttarfélaga og  stofnunum þannig auðvelduð heildstæð nálgun á ráðgjafavinnunna.

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar um hvernig ráðgjafa- og mannauðsþjónustan getur nýst þér. 

Hvaða rétt á ég?  

Öll þjónusta Starfsmenntar er félagsmönnum allra aðildarfélaga að kostnaðarlausu. Þeir sem standa utan aðildar geta þó sótt "Nám fyrir alla" gegn gjaldi, en við bendum á að flest stéttarfélög bjóða styrki og/eða endurgreiðslur vegna þátttöku í námi. Þar sem réttindi eru mjög mismunandi milli stéttarfélaga bendum við þátttakendum á að kanna rétt sinn hjá sínu félagi.

Aðildarfélagar okkar geta séð hvaða rétt þeir eiga hjá Starfsmennt með því að skrá sig inn á "Mínar síður". Við hvetjum fólk til að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna og ef upplýsingar þar reynast ekki réttar. Aðildarfélagar í fæðingarorlofi og þeir sem fá greiddar atvinnuleysisbætur þurfa að greiða fyrir þátttöku í námi að ríkisstarfsmönnum og félagsmönnum SFR undanskildum. 

Starfsmennt starfar á grundvelli bókunar í kjarasamningum og er ætlað að sinna heildstæðri þjónustu á sviði starfstengdrar símenntunar og mannauðseflingar fyrir opinberar stofnanir og starfsmenn þeirra. Ríkissjóður leggur fram 0,25% viðbótarframlag við heildarlaun allra aðildarfélaga. Einnig hafa verið gerðir samningar við mannauðssjóði Samflots, Kjalar og KSG, Ríkismennt og Sveitamennt sem greiða fyrir þátttöku sinna aðildarfélaga. 


Aðildarfélög Starfsmenntar  

Ferða- og dvalarstyrkir

Búseta á ekki að vera hindrun í námi. Því geta þeir aðildarfélagar okkar sem þurfa að sækja námskeið utan sinnar heimabyggðar sótt um ferða- og dvalarstyrki. Greitt er fyrir ferðakostnað og gistingu. Sótt er um með rafrænu umsóknareyðublaði. 

Nánari upplýsingar og umsókn.


Tækifæri til náms

Gildi símenntunar hefur margsannað sig. Hlutverk Starfsmenntar er að bjóða opinberum starfsmönnum starfstengt nám og tækifæri til starfsþróunar. Allt nám á okkar vegum er aðildarfélögum að kostnaðarlausu. Flest stéttarfélög greiða einnig fyrir aðgengi að námi með styrkjum til einstaklinga og stofnana. 

Starfsþróun og raunfærni

Starfsþróun felur í sér framgang í starfi, breytt verkefni og áherslur. Símenntun og markviss starfsþróunarstefna eru lykillinn að farsælli starfsþróun. Hluti af þessu getur einnig verið raunfærnimat starfsmanna þar sem reynsla og þekking eru metin á móti hæfnikröfum starfa. Margir sjóðir stéttarfélaga veita styrki til starfsþróunar. Yfirfærsla réttinda

Félagsaðild í stéttarfélögum tryggir ákveðin réttindi. Þar sem þau byggjast upp yfir tíma geta þau verið mismikil og þau færast almennt ekki milli stéttarfélaga nema með sérstökum samningum. Við hvetjum alla til að kanna stöðu og rétt til menntunar og námsstyrkja hjá sínu stéttarfélagi. 

Samstarfsverkefni  

Starfsmennt hefur frumkvæði að og tekur þátt í margskonar þróunar- og samstarfsverkefnum sem miða að því að vinna að nýjungum og styrkja innleiðingu verkefna á sviði menntunar og mannauðs. Algengustu samstarfsverkefnin eru unnin með stofnunum við hönnun náms og starfstengdra námsleiða. Þá greinum við hæfnikröfur starfa og eigum nú orðið öflugan þekkingargrunn þar að lútandi.  

Við tökum einnig þátt í norrænum og  evrópskum samstarfsverkefnum sem lúta að þróun fullorðinsfræðslu og náms. 

Að byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi

05.01.2017

Hér eru tvö frábær myndbönd sem við unnum með Vinnueftirlitinu, Forvarnir og viðbrögð við einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Í myndböndunum fjallar Svava Jónsdóttir um einelti og áreitni á vinnustöðum og hvernig skuli byggja upp gott félagslegt vinnuumhverfi. Það er einnig hægt að lesa sér til um málið í þessum tveimur bæklingum sem gefnir voru út nýverið.

Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

07.11.2016

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA), BSRB, Kvasir, Leikn, Bandalag háskólamanna (BHM), Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) undirrituðu nýverið yfirlýsingu um hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi.

Raunfærnimat í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

08.06.2016

Starfsmennt lauk nýlega tveimur raunfærnimatsverkefnum sem unnin voru með styrk frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Bæði verkefnin voru innan IPA - verkefnis FA. Raunfærnimat rannsóknartækna var unnið með Landspítala-Háskólasjúkrahúsi og Actavis, og raunfærnimat tanntækna í samstarfi við Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna og Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Námskeið framundan

Öll námskeið

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu - 20 góð ráð í þjónustusímsvörun

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu - 20 góð ráð í þjónustusímsvörun

Markhópur20. jan. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað starfsmönnum Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu - 20 góð ráð í þjónustusímsvörun

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu - 20 góð ráð í þjónustusímsvörun20. jan. 2017

Kennd eru gagnleg ráð til að stýra og stytta samtöl með markvissri spurningatækni og i samskiptum við erfiða einstaklinga. Vefnámskeiðið er byggt upp með leiknum myndskeiðum, viðtölum, krossaspurningum og verkefnum.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Samningatækni

Forystufræðsla - Samningatækni

Stund24. jan. 2017

24. janúar, frá klukkan 09:00 – 16:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Samningatækni

Markhópur24. jan. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Samningatækni

Staðsetning24. jan. 2017

Guðrúnartúni 1, fyrstu hæð.

Forystufræðsla - Samningatækni

Forystufræðsla - Samningatækni 24. jan. 2017

Á námskeiðinu verður farið yfir ferli samningaviðræðna frá undirbúningi til loka samningaferilsins, lausn deilumála, mikilvægi heiðarlegra vinnubragða og hvernig finna má leiðir til þess að ná árangri fljótt og komast hjá átökum sem skaða báða aðila.

Skráning/Skoða nánar

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við skóla - Hvar liggja mörkin? Hópur 2.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við skóla - Hvar liggja mörkin? Hópur 2.

Markhópur24. jan. 2017

Námskeiðið er ætlað starfsfólki íþróttamannvirkja í Kópavogi.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við skóla - Hvar liggja mörkin? Hópur 2.

Staðsetning24. jan. 2017

Bæjarstjórnarsalurinn, Fannborg 2.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við skóla - Hvar liggja mörkin? Hópur 2.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við skóla - Hvar liggja mörkin? Hópur 2. 24. jan. 2017

Hópur 2. Starfsfólk sundlauga og íþróttahúsa. Þriðjudagur 24. og miðvikudagur 25. janúar kl. 11-14.

Skráning/Skoða nánar

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu -Starfsmannasamtöl fyrir starfsmenn

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu -Starfsmannasamtöl fyrir starfsmenn

Markhópur24. jan. 2017

Námskeiðið er aðeins fyrir starfsfólk sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu -Starfsmannasamtöl fyrir starfsmenn

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu -Starfsmannasamtöl fyrir starfsmenn24. jan. 2017

Námskeið þar sem fjallað er um hlutverk starfsmannastamtala og hvernig þau fara fram. Farið er yfir hvað starfsmaður getur gert til þess að undirbúa sig og fá sem mest út úr samtalinu.

Skráning/Skoða nánar

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Stund24. jan. 2017

24. janúar. Námskeiðið stendur yfir í 10 vikur.

Setja í dagatal
Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Markhópur24. jan. 2017

Námið hentar öllum sem vilja bæta almenna tölvufærni.

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Staðsetning24. jan. 2017

Vefnámskeið.

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið24. jan. 2017

Frábært alhliða tölvunámskeið þar sem farið er yfir alla helstu þætti er varða almenna tölvunotkun. Námskeiðið hentar þeim sem hafa litla reynslu en vilja efla þekkingu sína á rafrænu umhverfi.

Skráning/Skoða nánar

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Stund24. jan. 2017

24. janúar. Námskeiðið stendur yfir í þrjár vikur.

Setja í dagatal
Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Markhópur24. jan. 2017

Allir sem vilja efla færni sína í almennri tölvuleikni.

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Staðsetning24. jan. 2017

Vefnámskeið.

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið24. jan. 2017

Hnitmiðað og skemmtilegt námskeið þar sem farið er yfir allt það helsta sem þú þarft að kunna til að geta þér tölvur í daglegu lífi.

Skráning/Skoða nánar

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Stund27. jan. 2017

27. janúar - 20. maí 2017. Kennt er aðra hverja helgi, á föstudögum frá kl. 16:15-19:15 og laugardögum frá kl. 9:30-12:30, nema laugardagana 29. apríl, 13. og 20. maí en þá hefst kennsla kl. 9:00 og henni lýkur kl. 15:30. Þá laugardaga sem kennt er til kl. 15:30 er ætlast til að allir nemendur taki þátt í rauntíma.

Setja í dagatal
Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Markhópur27. jan. 2017

Námið er ætlað þeim sem vinna við rekstur, bókhald og uppgjör verkefna og vilja dýpka þekkingu sína á því sviði. Eingöngu fyrir félagsmenn. Öðrum áhugasömum er bent á að snúa sér til Endurmenntunar Háskóla Íslands.

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Staðsetning27. jan. 2017

Dunhagi 7, 107 Reykjavík.

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám

Fjármál og rekstur - staðnám eða fjarnám27. jan. 2017

Námslína fyrir aðila sem vilja öðlast hagnýta þekkingu á sviði fjármála og stýringu verkefna með áherslu á fjármál. Kynntar eru leiðir til að halda utan um kostnað og nýtingu fjármagns. Hægt er að sækja námið í staðnámi eða fjarnámi.

Skráning/Skoða nánar

Vaktavinna og lýðheilsa. Námslota 1, Lýðheilsa og vaktir - Höfuðborgarsvæðið - Einnig fjarkennt

Vaktavinna og lýðheilsa. Námslota 1, Lýðheilsa og vaktir - Höfuðborgarsvæðið - Einnig fjarkennt

Stund30. jan. 2017

30. jan. er kennt frá kl. 9:00 - 16:00 31. jan. er kennt frá kl. 9:00 - 15:00

Setja í dagatal
Vaktavinna og lýðheilsa. Námslota 1, Lýðheilsa og vaktir - Höfuðborgarsvæðið - Einnig fjarkennt

Markhópur30. jan. 2017

Námið er ætlað stjórnendum sem skipuleggja vaktir og starfsfólki sem gengur vaktir.

Vaktavinna og lýðheilsa. Námslota 1, Lýðheilsa og vaktir - Höfuðborgarsvæðið - Einnig fjarkennt

Staðsetning30. jan. 2017

Starfsmennt Skipholti 50b, 105 Reykjavík (þriðja hæð).

Vaktavinna og lýðheilsa. Námslota 1, Lýðheilsa og vaktir - Höfuðborgarsvæðið - Einnig fjarkennt

Vaktavinna og lýðheilsa. Námslota 1, Lýðheilsa og vaktir - Höfuðborgarsvæðið - Einnig fjarkennt30. jan. 2017

Í þessari fyrstu námslotu af þremur er fjallað um um vaktavinnustarfið og helstu áhrif vaktavinnu á heilsu. Meðal annars er farið yfir mikilvægi svefns fyrir almenna vellíðan og aðstæður í vinnu sem eru líklegar til að auka streitu.

Skráning/Skoða nánar

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við skóla - Hvar liggja mörkin? Hópur 1.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við skóla - Hvar liggja mörkin? Hópur 1.

Markhópur17. jan. 2017

Námskeiðið er ætlað starfsfólki íþróttamannvirkja í Kópavogi.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við skóla - Hvar liggja mörkin? Hópur 1.

Staðsetning17. jan. 2017

Bæjarstjórnarsalurinn, Fannborg 2.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við skóla - Hvar liggja mörkin? Hópur 1.

Þróttur/Kópavogur - Samskipti við skóla - Hvar liggja mörkin? Hópur 1. 17. jan. 2017

Hópur 1. Starfsfólk sundlauga og íþróttahúsa. Þriðjudagur 17. og miðvikudagur 18. jan., kl. 11-14.

Skráning/Skoða nánar

Biskupsstofa - Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum

Biskupsstofa - Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum

Markhópur19. jan. 2017

Starfsfólk Biskupsstofu.

Biskupsstofa - Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum

Biskupsstofa - Gerð verklagsreglna og annarra skjala í gæðakerfum19. jan. 2017

Á þessu námskeiði verður lögð áhersla á gerð verklagsreglna en einnig verður farið inn á hvernig best er að setja upp önnur skjöl gæðakerfis s.s. vinnulýsingar, eyðublöð og gátlista.

Skráning/Skoða nánar

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu - 20 góð ráð í þjónustusímsvörun

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu - 20 góð ráð í þjónustusímsvörun

Markhópur20. jan. 2017

Námskeiðið er aðeins ætlað starfsmönnum Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu - 20 góð ráð í þjónustusímsvörun

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu - 20 góð ráð í þjónustusímsvörun20. jan. 2017

Kennd eru gagnleg ráð til að stýra og stytta samtöl með markvissri spurningatækni og i samskiptum við erfiða einstaklinga. Vefnámskeiðið er byggt upp með leiknum myndskeiðum, viðtölum, krossaspurningum og verkefnum.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Skyndihjálp - II

SSH - Skyndihjálp - II

Stund19. jan. 2017

19. janúar. Kl. 13-16.

Setja í dagatal
SSH - Skyndihjálp - II

Markhópur19. jan. 2017

Nám ætlað starfsmönnum sem starfa að málefnum fatlaðs fólks í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Garðabæ.

SSH - Skyndihjálp - II

Staðsetning19. jan. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Skyndihjálp - II

SSH - Skyndihjálp - II19. jan. 2017

Það er mikilvægt að geta brugðist rétt við þegar slys verður á vinnustað. Hér er farið yfir almenna skyndihjálp og þau atriði sem hafa ber í huga þegar unnið er með fötluðum.

Skráning/Skoða nánar

Starfsnám stuðningsfulltrúa - grunnnám

Starfsnám stuðningsfulltrúa - grunnnám

Stund30. jan. 2017

31. janúar - 17. maí 2017.

Setja í dagatal
Starfsnám stuðningsfulltrúa - grunnnám

Markhópur30. jan. 2017

Námið er ætlað öllum sem starfa með fötluðum og sjúkum eða hyggja á starf á þeim vettvangi.

Starfsnám stuðningsfulltrúa - grunnnám

Staðsetning30. jan. 2017

Framvegis, Skeifunni 11b, 108 Reykjavík.

Starfsnám stuðningsfulltrúa - grunnnám

Starfsnám stuðningsfulltrúa - grunnnám 30. jan. 2017

Framúrskarandi námsleið fyrir alla sem starfa með fötluðum og sjúkum eða hyggja á störf á þeim vettvangi.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Skyndihjálp - III

SSH - Skyndihjálp - III

Stund02. feb. 2017

2. febrúar. Kl. 13-16.

Setja í dagatal
SSH - Skyndihjálp - III

Markhópur02. feb. 2017

Nám ætlað starfsmönnum sem starfa að málefnum fatlaðs fólks í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Garðabæ.

SSH - Skyndihjálp - III

Staðsetning02. feb. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Skyndihjálp - III

SSH - Skyndihjálp - III02. feb. 2017

Það er mikilvægt að geta brugðist rétt við þegar slys verður á vinnustað. Hér er farið yfir almenna skyndihjálp og þau atriði sem hafa ber í huga þegar unnið er með fötluðum.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Samningatækni

Forystufræðsla - Samningatækni

Stund24. jan. 2017

24. janúar, frá klukkan 09:00 – 16:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Samningatækni

Markhópur24. jan. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Samningatækni

Staðsetning24. jan. 2017

Guðrúnartúni 1, fyrstu hæð.

Forystufræðsla - Samningatækni

Forystufræðsla - Samningatækni 24. jan. 2017

Á námskeiðinu verður farið yfir ferli samningaviðræðna frá undirbúningi til loka samningaferilsins, lausn deilumála, mikilvægi heiðarlegra vinnubragða og hvernig finna má leiðir til þess að ná árangri fljótt og komast hjá átökum sem skaða báða aðila.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Viðburðastjórnun

Forystufræðsla - Viðburðastjórnun

Stund07. mar. 2017

7. mars, klukkan 09:00 – 16:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Viðburðastjórnun

Markhópur07. mar. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Viðburðastjórnun

Staðsetning07. mar. 2017

Grettisgötu 89, 105 Reykjavík.

Forystufræðsla - Viðburðastjórnun

Forystufræðsla - Viðburðastjórnun 07. mar. 2017

Um er að ræða hagnýtt námskeið fyrir alla þá sem koma með einhverjum hætti að skipulagningu viðburða s.s. funda, málþinga og ráðstefna svo eitthvað sé nefnt.

Skráning/Skoða nánar

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Stund04. apr. 2017

4. apríl frá klukkan 09:00 – 16:00.

Setja í dagatal
Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Markhópur04. apr. 2017

Námskeiðið er eingöngu ætlað stjórnarmeðlimum og starfsfólki stéttarfélaga.

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Staðsetning04. apr. 2017

Guðrúnartún 1, fyrsta hæð.

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár?

Forystufræðsla - Hvernig verður vinnumarkaðurinn eftir 20 ár? 04. apr. 2017

Á námskeiðinu verður fjallað um hvernig vinnumarkaður gæti þróast á næstu áratugum. Spár gera ráð fyrir að hluti þeirra starfa sem eru til í dag muni „hverfa“ og önnur taki miklum breytingum. Því fyrr sem gripið verður til aðgerða sem taka mið af þessari framtíðarsýn því betur standa samfélög að vígi til að takast á við þessa þróun.

Skráning/Skoða nánar
Nýr starfsmaður

Nýr starfsmaður

6.janúar.2017

Helga Rún Runólfsdóttir bættist í þegar góðan hóp starfsmanna Starfsmenntar nú um áramótin. Hún er mikill fengur og við hæstánægð að fá hana til starfa. Helga er með M.Sc. próf í mannauðsstjórnun og M.Sc. próf í stjórnun og stefnumótun frá Háskóla Íslands. Helga Rún hefur starfað sem ráðgjafi í mannauðsmálum og sem verkefnastjóri um árabil og hafa verkefnin verið meðal annars á sviði áætlanagerðar, framleiðslustjórnunar, fræðslu-, kynningar- og mannauðsmála og upplýsingatækni. Við bjóðum Helgu innilega velkomna til starfa.

Skoða nánar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Fræðslusetrið Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum upp á starfstengda símenntun og veitir stofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. Þjónusta okkar er sérsniðin að þörfum þátttakenda um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og öflugs vefkerfis. Við sköpum samstarfsvettvang starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og samfélags. 

Skoða nánar

Fréttabréf

Skráðu þig á póstlistann okkar til að fylgjast með því sem er að gerast hjá okkur, nýjum námskeiðum, breyttum þjónustuliðum og spennandi ráðstefnum og fréttum.  - Skráðu þig í klúbbinn!

 

Fræðslusetrið Starfsmennt

Skipholt 50b, 3. hæð. 
105 Reykjavík.

Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9-16.
Sími: 550 0060.
Netfang: smennt(hjá)smennt.is.
Kt. 441001-2070.