Starfsmennt logo

Hvað vilt þú læra?

Við bjóðum fjölbreytt úrval náms, bæði styttri námskeið og lengri námsleiðir, sem efla starfshæfni og nýtast í lífi og starfi. Námið er allt skipulagt þannig að hægt sé að stunda það samhliða starfi. 

Við skiptum náminu hjá okkur í flokka eftir því hverjir geta sótt það. 

 

Allt nám er öllum aðildarfélögum okkar opið endurgjaldslaust en öðrum er bent á endurgreiðslur stéttarfélaga. 

 

Ráðgjafaþjónusta

Við veitum opinberum stofnunum heildstæða þjónustu á sviði mannauðs- og starfsþróunarmála ásamt því að veita stjórnendum faglegan stuðning í málaflokknum.

Þjónustan skiptist í:

 Ráðgjafar okkar vinna í nánu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk, koma til móts við þarfir stofnanir og einstaklinga með sérsniðnum úrræðum og kappkosta að veita sveigjanlega, hagnýta og faglega mannauðsþjónustu.

Þjónustan er stofnunum að kostnaðarlausu að því gefnu að hún nýtist félagsmönnum aðildarfélaga Starfsmenntar. Þá hafa einnig verið gerðir samstarfssamningar við fræðslu- og mannauðssjóði annarra stéttarfélaga og  stofnunum þannig auðvelduð heildstæð nálgun á ráðgjafavinnunna.

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar um hvernig ráðgjafa- og mannauðsþjónustan nýtist þér. 

Hvaða rétt á ég?  

Öll þjónusta Starfsmenntar er félagsmönnum allra aðildarfélaga að kostnaðarlausu. Þeir sem standa utan aðildar geta þó sótt "Nám fyrir alla" gegn gjaldi, en við bendum á að flest stéttarfélög bjóða styrki og/eða endurgreiðslur vegna þátttöku í námi. Þar sem réttindi eru mjög mismunandi milli stéttarfélaga bendum við þátttakendum á að kanna rétt sinn hjá sínu félagi.

Aðildarfélagar okkar geta séð hvaða rétt þeir eiga hjá Starfsmennt með því að skrá sig inn á "Mínar síður". Við hvetjum fólk til að hafa samband ef einhverjar spurningar vakna og ef upplýsingar þar reynast ekki réttar. Aðildarfélagar í fæðingarorlofi og þeir sem fá greiddar atvinnuleysisbætur þurfa að greiða fyrir þátttöku í námi að ríkisstarfsmönnum og félagsmönnum SFR undanskildum. 

Starfsmennt starfar á grundvelli bókunar í kjarasamningum og er ætlað að sinna heildstæðri þjónustu á sviði starfstengdrar símenntunar og mannauðseflingar fyrir opinberar stofnanir og starfsmenn þeirra. Ríkissjóður leggur fram 0,25% viðbótarframlag við heildarlaun allra aðildarfélaga. Einnig hafa verið gerðir samningar við mannauðssjóði Samflots, Kjalar og KSG, Ríkismennt og Sveitamennt sem greiða fyrir þátttöku sinna aðildarfélaga. 


Aðildarfélög Starfsmenntar  

Ferða- og dvalarstyrkir

Búseta á ekki að vera hindrun í námi. Því geta þeir aðildarfélagar okkar sem þurfa að sækja námskeið utan sinnar heimabyggðar sótt um ferða- og dvalarstyrki. Greitt er fyrir ferðakostnað og gistingu. Sótt er um með rafrænu umsóknareyðublaði. 

Nánari upplýsingar og umsókn.


Tækifæri til náms

Gildi símenntunar hefur margsannað sig. Hlutverk Starfsmenntar er að bjóða opinberum starfsmönnum starfstengt nám og tækifæri til starfsþróunar. Allt nám á okkar vegum er aðildarfélögum að kostnaðarlausu. Flest stéttarfélög greiða einnig fyrir aðgengi að námi með styrkjum til einstaklinga og stofnana. 

Starfsþróun og raunfærni

Starfsþróun felur í sér framgang í starfi, breytt verkefni og áherslur. Símenntun og markviss starfsþróunarstefna eru lykillinn að farsælli starfsþróun. Hluti af þessu getur einnig verið raunfærnimat starfsmanna þar sem reynsla og þekking eru metin á móti hæfnikröfum starfa. Margir sjóðir stéttarfélaga veita styrki til starfsþróunar. 



Yfirfærsla réttinda

Félagsaðild í stéttarfélögum tryggir ákveðin réttindi. Þar sem þau byggjast upp yfir tíma geta þau verið mismikil og þau færast almennt ekki milli stéttarfélaga nema með sérstökum samningum. Við hvetjum alla til að kanna stöðu og rétt til menntunar og námsstyrkja hjá sínu stéttarfélagi. 

Samstarfsverkefni  

Starfsmennt hefur frumkvæði að og tekur þátt í margskonar þróunar- og samstarfsverkefnum sem miða að því að vinna að nýjungum og styrkja innleiðingu verkefna á sviði menntunar og mannauðs. Algengustu samstarfsverkefnin eru unnin með stofnunum við hönnun náms og starfstengdra námsleiða. Þá greinum við hæfnikröfur starfa og eigum nú orðið öflugan þekkingargrunn þar að lútandi.  

Við tökum einnig þátt í norrænum og  evrópskum samstarfsverkefnum sem lúta að þróun fullorðinsfræðslu og náms. 

Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

07.11.2016

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA), BSRB, Kvasir, Leikn, Bandalag háskólamanna (BHM), Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) undirrituðu nýverið yfirlýsingu um hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi.

Raunfærnimat í samstarfi við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

08.06.2016

Starfsmennt lauk nýlega tveimur raunfærnimatsverkefnum sem unnin voru með styrk frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Bæði verkefnin voru innan IPA - verkefnis FA. Raunfærnimat rannsóknartækna var unnið með Landspítala-Háskólasjúkrahúsi og Actavis, og raunfærnimat tanntækna í samstarfi við Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna og Fjölbrautaskólann við Ármúla.

Námskeið framundan

Öll námskeið

Isavia - Árangursrík kennsla

Isavia - Árangursrík kennsla

Stund13. des. 2016

13. og 14. desember 2016 frá kl. 9-16 og 15. desember frá kl. 9-12.

Setja í dagatal
Isavia - Árangursrík kennsla

Markhópur13. des. 2016

Námið hentar öllum þeim sem koma að fræðslu fullorðinna og símenntun og starfa hjá Isavia.

Isavia - Árangursrík kennsla

Staðsetning13. des. 2016

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Krossmóum 4, 260 Reykjanesbæ.

Isavia - Árangursrík kennsla

Isavia - Árangursrík kennsla13. des. 2016

Á þessu námskeiði er farið yfir hvernig hægt er að mæta þörfum fullorðinna námsmanna og hvernig best er að skipuleggja og halda námskeið fyrir þá.

Skráning/Skoða nánar

Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi

Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi

Stund20. des. 2016

20. desember 2016 frá kl. 9-12.

Setja í dagatal
Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi

Markhópur20. des. 2016

Fyrir þá sem vilja auka vellíðan í lífi og starfi.

Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi

Staðsetning20. des. 2016

Ármúla 2, 108 Reykjavík.

Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi

Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi20. des. 2016

Fjallað verður um hamingjuaukandi leiðir sem eru byggðar á rannsóknum á því hvað eykur vellíðan og hamingju. Farið verður í mikilvægi þess að þekkja og efla styrkleika sína en með því aukum við líkurnar á að við blómstrum og getum lifað okkar besta lífi.

Skráning/Skoða nánar

Hafnarfjörður - Að veita góða þjónustu

Hafnarfjörður - Að veita góða þjónustu

Stund04. jan. 2017

4. janúar. Kl. 9:30-12:30.

Setja í dagatal
Hafnarfjörður - Að veita góða þjónustu

Markhópur04. jan. 2017

Námskeið ætlað skólaritarurum og starfsfólki bókasafna.

Hafnarfjörður - Að veita góða þjónustu

Staðsetning04. jan. 2017

Bókasafn Hafnarfjarðar.

Hafnarfjörður - Að veita góða þjónustu

Hafnarfjörður - Að veita góða þjónustu04. jan. 2017

Námskeið ætlað skólaritarurum og starfsfólki bókasafna. Þau atriði sem viðskiptavinir meta þjónustuna á eru nokkur: Hraði, þekking á þjónustu, áreiðanleiki, frumkvæði, viðmót og ásýnd vinnustaðarins og starfsfólks.

Skráning/Skoða nánar

Fríhafnarskólinn, lota 2 - Sala og þjónusta - Vakt B1, fyrir hádegi

Fríhafnarskólinn, lota 2 - Sala og þjónusta - Vakt B1, fyrir hádegi

Stund10. jan. 2017

Námskeiðin standa frá 10. janúar til 7. mars.

Setja í dagatal
Fríhafnarskólinn, lota 2 - Sala og þjónusta - Vakt B1, fyrir hádegi

Markhópur10. jan. 2017

Starfsfólk Fríhafnarinnar.

Fríhafnarskólinn, lota 2 - Sala og þjónusta - Vakt B1, fyrir hádegi

Staðsetning10. jan. 2017

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Krossmóa 4, Reykjanesbæ.

Fríhafnarskólinn, lota 2 - Sala og þjónusta - Vakt B1, fyrir hádegi

Fríhafnarskólinn, lota 2 - Sala og þjónusta - Vakt B1, fyrir hádegi10. jan. 2017

Í þessari lotu verður meðal annars fjallað um viðhorf viðskiptavina og söluhvetjandi samskipti við þá. Í lok lotunnar er 9 klukkustunda vínskóli þar skerpt verður á þekkingu þátttakenda í vínfræðum.

Skráning/Skoða nánar

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Stund17. jan. 2017

þriðjudagurinn 17. janúar 2017, frá kl. 13-16.

Setja í dagatal
Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Markhópur17. jan. 2017

Ætlað öllum sem vilja láta taka alvarlega texta sem frá þeim fara.

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Staðsetning17. jan. 2017

Endurmenntun Háskóla Íslands, Dunhaga 7, 107 Reykjavík.

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar

Vönduð íslenska - tölvupóstar og stuttir textar17. jan. 2017

Margir þurfa að senda tölvupóst eða skrifa stutta athugasemd í vefkerfi. Aðrir þurfa að taka saman greinargerð eða semja fréttatilkynningu. Texti verður til og lesandi þarf að taka hann trúanlegan.

Skráning/Skoða nánar

Danska - þjálfun í talmáli á léttum nótum

Danska - þjálfun í talmáli á léttum nótum

Stund23. jan. 2017

Á mánudögum og fimmtudögum frá 23. janúar - 9. febrúar. Klukkan 20:00 - 22:00 (6x).

Setja í dagatal
Danska - þjálfun í talmáli á léttum nótum

Markhópur23. jan. 2017

Námskeiðið hentar þeim sem vilja efla færni í dönsku talmáli. Eingöngu fyrir aðildarfélaga.

Danska - þjálfun í talmáli á léttum nótum

Staðsetning23. jan. 2017

Endurmenntun Háskóla Íslands, Dunhaga 7, 107 Reykjavík.

Danska - þjálfun í talmáli á léttum nótum

Danska - þjálfun í talmáli á léttum nótum23. jan. 2017

Námskeiðið hentar þeim sem þurfa að nota dönsku sem talmál í samskiptum vegna vinnu. Hentar einnig þeim sem dvalið hafa í Danmörku og vilja viðhalda kunnáttu sinni og öllum þeim sem vilja ná tökum á talmáli.

Skráning/Skoða nánar

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Stund24. jan. 2017

24. janúar. Námskeiðið stendur yfir í 10 vikur.

Setja í dagatal
Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Markhópur24. jan. 2017

Námið hentar öllum sem vilja bæta almenna tölvufærni.

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Staðsetning24. jan. 2017

Vefnámskeið.

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið

Almennt tölvunám, grunnur - Vefnámskeið24. jan. 2017

Frábært alhliða tölvunámskeið þar sem farið er yfir alla helstu þætti er varða almenna tölvunotkun. Námskeiðið hentar þeim sem hafa litla reynslu en vilja efla þekkingu sína á rafrænu umhverfi.

Skráning/Skoða nánar

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Stund24. jan. 2017

24. janúar. Námskeiðið stendur yfir í þrjár vikur.

Setja í dagatal
Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Markhópur24. jan. 2017

Allir sem vilja efla færni sína í almennri tölvuleikni.

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Staðsetning24. jan. 2017

Vefnámskeið.

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið

Tölvuleikni - Windows stýrikerfið - Vefnámskeið24. jan. 2017

Hnitmiðað og skemmtilegt námskeið þar sem farið er yfir allt það helsta sem þú þarft að kunna til að geta þér tölvur í daglegu lífi.

Skráning/Skoða nánar

Hafnarfjörður - Framsetning og miðlun upplýsinga

Hafnarfjörður - Framsetning og miðlun upplýsinga

Stund08. des. 2016

8. desember. Kl. 9:30-12:30.

Setja í dagatal
Hafnarfjörður - Framsetning og miðlun upplýsinga

Markhópur08. des. 2016

Námskeiðið er ætlað starfsmönnum bókasafns Hafnarfjarðar og skólariturum.

Hafnarfjörður - Framsetning og miðlun upplýsinga

Staðsetning08. des. 2016

Bókasafn Hafnarfjarðar.

Hafnarfjörður - Framsetning og miðlun upplýsinga

Hafnarfjörður - Framsetning og miðlun upplýsinga08. des. 2016

Námskeið ætlað skólaritarurum og starfsfólki bókasafna. Á námskeiðinu er fjallað um ólíka miðla sem hægt er að nýta til að koma á framfæri upplýsingum og fróðleik.

Skráning/Skoða nánar

Isavia - Árangursrík kennsla

Isavia - Árangursrík kennsla

Stund13. des. 2016

13. og 14. desember 2016 frá kl. 9-16 og 15. desember frá kl. 9-12.

Setja í dagatal
Isavia - Árangursrík kennsla

Markhópur13. des. 2016

Námið hentar öllum þeim sem koma að fræðslu fullorðinna og símenntun og starfa hjá Isavia.

Isavia - Árangursrík kennsla

Staðsetning13. des. 2016

Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Krossmóum 4, 260 Reykjanesbæ.

Isavia - Árangursrík kennsla

Isavia - Árangursrík kennsla13. des. 2016

Á þessu námskeiði er farið yfir hvernig hægt er að mæta þörfum fullorðinna námsmanna og hvernig best er að skipuleggja og halda námskeið fyrir þá.

Skráning/Skoða nánar

Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi

Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi

Stund20. des. 2016

20. desember 2016 frá kl. 9-12.

Setja í dagatal
Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi

Markhópur20. des. 2016

Fyrir þá sem vilja auka vellíðan í lífi og starfi.

Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi

Staðsetning20. des. 2016

Ármúla 2, 108 Reykjavík.

Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi

Samgöngustofa - Að auka vellíðan í lífi og starfi20. des. 2016

Fjallað verður um hamingjuaukandi leiðir sem eru byggðar á rannsóknum á því hvað eykur vellíðan og hamingju. Farið verður í mikilvægi þess að þekkja og efla styrkleika sína en með því aukum við líkurnar á að við blómstrum og getum lifað okkar besta lífi.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Skyndihjálp - I

SSH - Skyndihjálp - I

Stund12. jan. 2017

21. september 2016. Kl. 13-16.

Setja í dagatal
SSH - Skyndihjálp - I

Markhópur12. jan. 2017

Nám ætlað starfsmönnum sem starfa að málefnum fatlaðs fólks í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Garðabæ.

SSH - Skyndihjálp - I

Staðsetning12. jan. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Skyndihjálp - I

SSH - Skyndihjálp - I 12. jan. 2017

Það er mikilvægt að geta brugðist rétt við þegar slys verður á vinnustað. Hér er farið yfir almenna skyndihjálp og þau atriði sem hafa ber í huga þegar unnið er með fötluðum.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Skyndihjálp - II

SSH - Skyndihjálp - II

Stund19. jan. 2017

19. janúar. Kl. 13-16.

Setja í dagatal
SSH - Skyndihjálp - II

Markhópur19. jan. 2017

Nám ætlað starfsmönnum sem starfa að málefnum fatlaðs fólks í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Garðabæ.

SSH - Skyndihjálp - II

Staðsetning19. jan. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Skyndihjálp - II

SSH - Skyndihjálp - II19. jan. 2017

Það er mikilvægt að geta brugðist rétt við þegar slys verður á vinnustað. Hér er farið yfir almenna skyndihjálp og þau atriði sem hafa ber í huga þegar unnið er með fötluðum.

Skráning/Skoða nánar

SSH - Skyndihjálp - III

SSH - Skyndihjálp - III

Stund26. jan. 2017

26. janúar. Kl. 13-16.

Setja í dagatal
SSH - Skyndihjálp - III

Markhópur26. jan. 2017

Nám ætlað starfsmönnum sem starfa að málefnum fatlaðs fólks í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og Garðabæ.

SSH - Skyndihjálp - III

Staðsetning26. jan. 2017

Rauður salur, Fannborg 6, Kópavogur.

SSH - Skyndihjálp - III

SSH - Skyndihjálp - III26. jan. 2017

Það er mikilvægt að geta brugðist rétt við þegar slys verður á vinnustað. Hér er farið yfir almenna skyndihjálp og þau atriði sem hafa ber í huga þegar unnið er með fötluðum.

Skráning/Skoða nánar

Athugið

Engin námskeið á döfinni í þessum flokki. Vinsamlegast líttu við síðar!

Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

7.nóvember.2016

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), Samtök atvinnulífsins (SA), BSRB, Kvasir, Leikn, Bandalag háskólamanna (BHM), Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Landssamtök íslenskra stúdenta (LÍS) undirrituðu nýverið yfirlýsingu um hæfniramma um íslenska menntun sem ætlað er að endurspegla stigvaxandi hæfnikröfur í formlegu og óformlegu námi á Íslandi.

Skoða nánar

Fræðslusetrið Starfsmennt

Fræðslusetrið Starfsmennt býður opinberum starfsmönnum upp á starfstengda símenntun og veitir stofnunum heildstæða þjónustu á sviði starfsþróunar. Þjónusta okkar er sérsniðin að þörfum þátttakenda um allt land í krafti faglegs samstarfsnets og öflugs vefkerfis. Við sköpum samstarfsvettvang starfsmanna og stjórnenda þar sem unnið er að þróun þekkingar og þjálfunar í þágu einstaklings og samfélags. 

Skoða nánar

Fréttabréf

Skráðu þig á póstlistann okkar til að fylgjast með því sem er að gerast hjá okkur, nýjum námskeiðum, breyttum þjónustuliðum og spennandi ráðstefnum og fréttum.  - Skráðu þig í klúbbinn!

 

Fræðslusetrið Starfsmennt

Skipholt 50b, 3. hæð. 
105 Reykjavík.

Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9-16.
Sími: 550 0060.
Netfang: smennt(hjá)smennt.is.
Kt. 441001-2070.